- Jeg synes det har vært et spennende og vellykket prosjekt, og jeg har fått mange positive tilbakemeldinger fra elevene, forteller elevrådsleder Maja Urholmen Johansen.

13 kriser

I prosjektet sitt jobbet elevene med 13 kriser som er definert som «glemte kriser» av Leger uten grenser. Eksempler på slike glemte kriser er at utrygg abort er en av de største årsakene til mødredødelighet i verden og at det gjøres for lite for å hjelpe mennesker som har sykdommer som kala-azar, lassafeber eller sovesyke. 

Prosjektet startet med et besøk av en feltarbeider fra Leger uten grenser. Deretter jobbet elevene i grupper for å få finne fram informasjon om de glemte krisene før informasjonen presentert for andre elever og gjennom en egen Instagram-konto.

Mye å lære

Elevrådslederen synes de har lært mye av prosjektet og av samarbeidet med Leger uten grenser.

- Vi har lært om sykdommer og kriser som vi aldri har hørt om. Det er trist at ikke alle får den helsehjelpen de trenger og at det ikke blir satt nok fokus på disse krisene, mener Maja Urholmen Johansen.

Det er første gangen hun har vært med på å gjennomføre et slikt prosjekt.

- Alle elevene på ungdomstrinnet har vært med på dette, og vi synes det har vært lærerikt og vellykket. Derfor har vi bestemt at i skal gjennomføre et slikt prosjekt neste år også, forteller Johansen.

Spleis til Leger uten grenser

I forbindelse med prosjektet har elevene opprettet en spleis til Leger uten grensers arbeid. Når dette publiseres har det kommet inn nesten 28 000 kroner.

Ønsker du å støtte Leger uten grenser gjennom prosjektet på Harestua skole? Her finner du lenke til spleisen.