Arbeidet utføres av entreprenør Hæhre & Isachsen på vegne av Statens vegvesen.

Entreprenøren regner med å være ferdig med arbeidet 4. desember.

Kartet viser hvilket område som blir påvirket av arbeidet.

 

Graving utenfor rådhuset