Arbeidet, som består av supplering av pukk og graving, er planlagt utført kveld og natt fra klokken 19.00 til 06.00 Arbeidet er knyttet til sårt vedlikehold, og er å anses som samfunnskritisk for driften av jernbane. 

Det som vil skape støy er i hovedsak kjøring med anleggsmaskiner og skinnegående maskiner. Entreprenøren vil gjøre sitt beste for at arbeidet i minst mulig grad fører til ulemper for naboer, og ved behov vil naboer bli varslet. 

Rail Infrastructure AS er utførende entreprenør, og arbeidet er planlagt utført i områdene markert med rød ring på kartet.

Kontaktpersoner:
Tor-Arne Røstad, prosjektleder for Rail infrastructure AS, telefon 900 47 060 
Anna Liisa Upsal,prosjektleder for Bane NOR, telefon 908 79 919
 

Kart som viser arbeid ved Grua stasjon 16. til 18. november