Dagtilbud, aktivitetstilbud for personer med funksjonsnedsettelser og aktivitetstilbud for personer med demenssykdom er tilbud som det må søkes om. De andre aktivitetene er åpne for alle. 

I tillegg til de tilbudene som vi beskriver her, er det en rekke lag og foreninger i Lunner kommune i som har aktiviteter til innbyggere i alle aldre. Se oversikt over lag og foreninger. 

Dagsenter for eldre

Dagsenteret skal gi sosial kontakt og forebygge ensomhet i et meningsfylt fellesskap med andre. Du kan få tilbud om plass fra én til fem dager i uken. 
Du betaler en egenandel for dagtilbudet (les mer under "priser" nederst på siden). Måltider og kultur- og aktivitetstilbud er inkludert i egenandelen.

Hvem kan få tjenesten dagsenter?

 • Eldre som bor i egen bolig og har behov for sosial kontakt
 • Eldre som bor hjemme sammen med pårørende som har behov for avlastning
 • Eldre som har behov for bistand for å opprettholde fysisk og psykisk funksjon
 • Personer som har behov for stimulering og aktivitet for å opprettholde dagliglivets aktiviteter 
 • Personer som har behov for sosial deltakelse for å øke trygghetsfølelsen og for å kunne klare å bo lengst mulig i eget hjem.  

Her søker du om plass på dagsenter:

Lunner kommune arbeider nå med å revidere beskrivelsen av tjenestene og tildelingskriteriene innenfor helse og mestring. Denne nettsiden blir oppdatert så snart dette er vedtatt.

Aktivitetstilbud for personer med funksjonsnedsettelser

Tilbudet om aktiviteter for personer med utviklingshemming eller andre funksjonsnedsettelser er tilpasset behovet og mestringsnivået til brukeren, og skal gi gode opplevelser og meningsfulle hverdager. Du kan få tilbud om plass fra én til fem dager i uken. 

Tilbudet er gratis, men du må selv sørge for transport.

Her søker du om aktivitetstilbud:

Lunner kommune arbeider nå med å revidere beskrivelsen av tjenestene og tildelingskriteriene innenfor helse og mestring. Denne nettsiden blir oppdatert så snart dette er vedtatt.

Aktivitetstilbud for personer med demenssykdom

Tilbudet om aktiviteter for hjemmeboende med demenssykdom er tilpasset behovet og mestringsnivået til brukeren, og skal bidra gode opplevelser og meningsfulle hverdager. Du kan få tilbud om plass fra én til fem dager i uken. 

Du betaler en egenandel for dagtilbudet (les mer under "priser" nederst på siden). Måltider og kultur- og aktivitetstilbud er inkludert i egenandelen.

Her søker du om aktivitetstilbud:

Lunner kommune arbeider nå med å revidere beskrivelsen av tjenestene og tildelingskriteriene innenfor helse og mestring. Denne nettsiden blir oppdatert så snart dette er vedtatt.

Aktiviteter på Bergosenteret

Tirsdager kl 11.00 : Temakafé med underholdning på Café Bergo 
Torsdager kl 09.00–14.00: Eldresenteret (trening og driverse aktiviteter)
Fredager kl 09.00: Gubbefrokost annenhver fredag (i partallsuker)

Følg med på nettsidene til Lunner frivilligsentral for oppdatert informasjon.

 

Aktiviteter ved Roa omsorgsboliger og aktivitetssenter

Faste aktiviteter ved Roa omsorgsboliger og aktivitetssenter:

 • Kafédrift tirsdager og fredager. Her er frivillige med å lager mat og serverer. 
 • Bingo på fredager
 • Sterk og stødig-gruppe tirsdager kl 10.00 - 11.00 (påmelding til fysioterapeut)

Følg med på nettsidene til Lunner frivilligsentral for oppdatert informasjon.

Aktivitetstilbud ved Lunner helse- og omsorgssenter

Lunner helse- og omsorgssenter skal være et inkluderende samlingssted for innbyggere i Lunner, og senteret rommer mange ulike funksjoner som også er åpne for alle. Det er flere aktivitetstilbud ved Lunner helse- og omsorgssenter, i regi av blant andre pårørende- og venneforeningen og Lunner frivilligsentral avdeling nord. Fase ukentlige aktiviteter er:

 • Koret synger annen hver fredag fra klokken 11.30. Korøvelsen avsluttes med en trivelig kaffekopp i felleskap. 
 • Kafeen er åpen for alle på dagtid alle hverdager.
 • Mandagstrimmen for hjemmeboende eldre kl 10.30 - 12.30 (påmelding til fysioterapeut på Lunner helse- og omsorgssenter)
 • Turgruppa går turer på mandager. Oppmøtetid kl. 10.30.

Følg med på nettsidene til Lunner frivilligsentral for oppdatert informasjon og på oppslagstavlen på helse-og omsorgssenteret.

Kontaktperson for pårørende og venneforeningen:
Vigdis Akre
Tlf. 996 08 735

Lunner frivillligsentral nord (rådhuset)

Faste ukentlige aktiviteter:

 • Tirsdager kl 15.00–18.00: Sygruppe (i oddetallsuker)
 • Onsdager kl 18.00: Strikkekafé (i partallsuker)
 • Torsdager kl 12.00: Norsktrening

Se nettsidene til Lunner frivilligsentral for mer informasjon.

Trening på Frøystad

Faste ukentlige aktiviteter:

 • Tirsdager kl 09.45: Styrketreningsgruppe for alle over 18 år hver tirsdag kl 09.45 i gymsalen på Frøystad. Følg Aktiv i Lunner på Facebook.
 • Onsdager kl 10.00: "Back in the ring"-yoga for personer med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse
 • Torsdager kl 10.00: Balansetrening for damer 
 • Mandager og torsdager kl 09.00 og kl 18.00: Gubbetrim

Se nettsidene til Lunner frivilligsentral for mer informasjon.

Harestua aktivitetshus

Faste ukentlige aktiviteter:

 • Mandager kl 11.00: Strikkekafé
 • Tirsdager kl 11.00: Bowls 
 • Onsdager kl 11.00: Temakafé
 • Onsdager kl 14.00: Balansetrening
 • Fredager kl 11.00: Bowls

Se nettsidene til Lunner frivilligsentral for mer informasjon.

Filadelfia-kjelleren på Grua

Faste ukentlige aktiviteter:

 • Mandager kl 09.00: Gubbefrokost annenhver uke (i partallsuker)
 • Mandager kl 14.00: Balansetrening

Se nettsidene til Lunner frivilligsentral for mer informasjon.

Gamleskolen på Harestua

Torsdager kl 09.00: Gubbefrokost annenhver uke (i oddetallsuker)

Se nettsidene til Lunner frivilligsentral for mer informasjon.

Fontenehuset Hadeland

Fontenehuset Hadeland er et tilbud til innbyggere i Lunner og Gran. Huset ligger i Lidskjalvgutua i Gran sentrum og er åpent alle hverdager fra kl 8.00 til 15.30, samt på offentlige høytidsdager ved behov. Det arrangeres også aktiviteter på kveldstid. Fontenehuset er åpent for alle som opplever at livet «butter» litt. Du trenger ikke ha noen diagnose knyttet til psykisk helse eller noen henvisning for å komme hit. 

Les mer på Fontenhusets nettsider.