Lunner kommune har nettopp gjennomført samordnet hovedopptak for barnehageplasser barnehageåret 2023/2024. 134 barn er tildelt plass for barnehageåret 2023/2024. Dette inkluderer også de som ønsket utvidet plass i den barnehagen de allerede går i eller overføring til en annen barnehage.

- Vi er glad for at vi har fått plasser til alle de som etter barnehageloven har rett til plass, og at de aller fleste også har fått førsteønsket sitt oppfylt, sier oppvekstfaglig rådgiver i Lunner, Mette Grønmyr.

Blant de som er tildelt plass fikk 120 barn plass i den barnehagen som var satt opp som 1. prioritet. 11 fikk plass etter 2. prioritet, tre fikk plass etter henholdsvis 3. og 4. prioritet.

Her finner du informasjon om barnehagene i Lunner kommune.

Utvider med flere plasser i to barnehager

For å gi tilbud til alle med rett til plass, er Harestua Arena barnehage utvidet med ni plasser. Gamleskolen barnehage på Grua er utvidet med tre plasser.

Samordnet barnehagopptak skjer i fellesskap mellom de kommunale og private barnehagene. Etter opptaket er samtlige barnehager i Lunner kommune, både de kommunale og de private, tilnærmet fulle neste barnehageår.

10 barn står på venteliste for tildeling av barnehageplasser. Dette er barn som på grunn av alder ikke har rett på barnehagplass fra høsten 2023.

- Vi skulle selvsagt gjerne også ha hatt plasser til disse barna, men per nå er det ingen ledige. Av erfaring vet vi at det kan skje endringer før høsten som gjør at barn på venteliste også kommer inn. Etter hovedopptaket gjør vi også rullerende opptak gjennom året hvis det blir ledige plasser, sier Grønmyr.

Hva innebærer rett til barnehageplass?

Barnet har rett til barnehageplass etter følgende kriterier (dersom du har søkt innen fristen 1. mars), jf. barnehageloven §16 :

  • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage fra august.
  • Barn som fyller ett år i september, oktober og november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Les mer om rett til barnehageplass,priser for barnehageplasser m.m. på nettsidene våre.