Det er for tiden lavere bemanning på enheten som behandler søknader om helse og omsorgstjenester, og vi må dessverre påregne noe lengre saksbehandlingstid enn vanlig. 

Saker som må behandles for å sikre nødvendig helsehjelp, som for eksempel korttidsopphold og helsehjelp i hjemmet, vil bli ivaretatt.