Tid og sted for forhåndsstemming

 • Lunner rådhus i rådhusets åpningstider fra 10. august til og med 8. september, kl. 08.30–15.00. I tillegg er det utvidet åpningstid for forhåndsstemming på rådhuset følgende dager:
  Torsdag 31. august kl. 08.30–20.00
  Lørdag 2. september kl. 10.00–15.00
  Tirsdag 5. september kl. 08.30–20.00
 • Lunner helse og omsorgssenter 4. september kl. 10.00–20.00
 • Grua skole gymsalen 6. september kl. 17.00–20.00

Les mer om forhåndsstemming lenger ned på siden.

Hva er en personstemme?

Å gi personstemme til noen på listen du stemmer på, ble tidligere kalt å kumulere. Du gir personstemmer ved å sette kryss ved siden av de kandidatene du ønsker å gi en ekstra stemme. Det er ingen grense for hvor mange kandidater du kan sette kryss ved siden av.

Ved å gi personstemmer, øker du kandidatens mulighet til å bli valgt inn i kommunestyret. 

Hva er en slenger?

Å gi en slenger betyr at du gir en personstemme til en kandidat fra en annen liste enn den du stemmer på. Dette gjøres ved å føre opp navnet til kandidaten med blokkbokstaver på den listen du stemmer på.

Formålet med slengere, er å gi velgerne en mulighet til å gi deler av stemmen sin til kandidater som tilhører andre partier. Du kan gi slengere til kandidater fra flere ulike partier.

Gir du en slenger, reduseres vekten av den opprinnelige stemmen din, men bare i liten grad. Vi har laget denne videoen som forteller mer om slengere.

 

Godkjente valglister

Partienes listeforslag til kommunestyret i Lunner kommune ble behandlet og vedtatt i møte i valgstyret 16. mai.

Her finner du endelige valglister for alle partiene til årets kommunstyrevalg.

Ved fylkestingsvalget 2023 stemmer innbyggere i Lunner til fylkestinget i Akershus.

Her finner du mer informasjon og endelige valglister til fylkestingsvalget.

Partiprogrammene finner du på de enkelte partienes nettsider.

Forhåndsstemming fra 10. august

Ordinær forhåndsstemmegivning til kommunestyre- og fylkestingsvalget starter den 10. august 2023. 

Tid og sted for forhåndsstemming

 • Lunner rådhus i rådhusets åpningstider til og med 8. september, kl. 08.30–15.00. I tillegg er det utvidet åpningstid for forhåndsstemming på rådhuset følgende dager:
  - Torsdag 31. august kl. 08.30–20.00
  - Lørdag 2. september kl. 10.00–15.00
  - Tirsdag 5. september kl. 08.30–20.00
 • Lunner helse og omsorgssenter 4. september kl. 10.00–20.00
 • Grua skole gymsalen 6. september kl. 17.00–20.00

Stemme hjemme

Dersom du av helsemessige årsaker ikke har mulighet til å ta deg til forhåndsstemmelokalet eller til valglokalet på valgdagen har du mulighet for å be om å få stemme hjemme. Det vil si at to valgfunksjonærer kommer hjem til deg med stemmesedler og urne, slik at du har mulighet til å avgi stemmen din i din egen stue. En valgfunksjonær vil ringe til de som har bedt om å få stemme hjemme for å avtale tid. 

Fristen for å be om å få stemme hjemme er 5. september 2023.  Hjemmestemmingen vil i hovedsak foregå siste uken før valgdagene, men vi er fleksible, så ta kontakt selv om det ikke passer disse dagene. 

Ring tlf. 993 81 885 eller send mail til tina.halvorsen@lunner.kommune.no

Forhåndsstemming fra annen kommune eller utlandet

Oppholder du deg i en annen kommune, kan du avgi din forhåndsstemme der. Ta kontakt med gjeldende kommune for informasjon om tid og sted for forhåndsstemmingen. Oppholder du deg i utlandet i tiden for forhåndsstemming og på valgdagen har du mulighet for å stemme ved en utenriksstasjon. Her er det en oversikt over utenriksstasjoner. Husk å være ute i god tid, slik at du er sikker på at din stemme rekker frem i tide. Har du bodd i utlandet i mer enn 10 år, må du også søke om å bli innført i manntallet. Søknaden skal gå til den kommunen du sist var bosatt i (i henhold til folkeregisteret), dersom du ikke har vært bosatt i Norge, sendes søknaden til Oslo.

Det er også mulig å brevstemme dersom du ikke befinner deg i nærheten av en utenriksstasjon. Informasjon om brevstemming finner du her.

Manntallet

Fra 12. juli og til og med valgdagen 11. september ligger manntallet til gjennomlesning på Lunner rådhus. Der ligger også sametingets valgmanntall.

Dersom det er feil i manntallet, enten at det mangler noen eller at noen ikke skulle ha vært der, kan skriftlig og begrunnet klage sendes til Valgstyret i Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 Roa eller post@lunner.kommune.no.|

Valgdagene 10. og 11. september

11. september 2023 er i statsråd fastsatt som valgdag for Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023. I Lunner kommune er det i tillegg vedtatt at det holdes valg også søndag 10. september.

Åpningstidene er fra klokken 14.00 til klokken 21.00 begge dager.

Vi har fire valglokaler i Lunner kommune:

 • Lunner barneskole, Skøienhallen
 • Lunner ungdomsskole, Lunnerhallen
 • Grua skole, gymsalen
 • Harestua arena

På valgkortene står det hvilken krets du tilhører, og hvor valglokalet i kretsen er. Valgkortene digitale, og kommer i din digitale postkasse. De som har reservert seg eller ikke har digital postkasse, vil allikevel få valgkortet i posten. Du trenger ikke å skrive ut valgkortet før du kommer og stemmer. Har du mulighet til å ta det opp på mobiltelefonen, kan det skannes derfra, men har du det ikke med, kan vi bruke legitimasjonen din for å finne deg i mantallet.

Du kan velge fritt hvilket valglokale/krets du vil stemme ved innenfor kommunegrensene på valgdagene.
På valgdagene må du stemme i den kommunen du hadde folkeregistert adresse 30. juni.

For partiene

Partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023, må ha levert listeforslag til valgstyret i kommunen innen 31. mars klokken 12.00. Fristen er endelig.

Privatpersoner som ønsker å stille til valg, må stå på et listeforslag. De kan enten stille for et eksisterende parti eller de kan opprette sitt eget listeforslag. Hvem som helst kan opprette listeforslag, men de må oppfylle visse krav for å kunne godkjennes for å stille til valg. Kravene til listeforslag finner du her.

Listeforslag kan opprettes elektronisk, på papir eller i en kombinasjon av disse:

Listeforslagene skal behandles av valgstyret innen 1. juni. De godkjente listeforslagene er grunnlaget for stemmesedlene som skal trykkes og brukes ute i valglokalene i kommunen.

 • Frist for å søke om fritak fra å stå på valgliste er 4.mai.
 • Frist for tillitsvalgte for valglistene for å bestille stemmesedler er 1.juni.
 • Frist for forslagsstillere til å fremsette krav om å få manntallseksemplar er 1.juni.

Har du spørsmål rundt listeforslag? Ta kontakt med oss.

Har du spørsmål som gjelder listeforslagsportalen, ta kontakt med valgdirektoratet på post@valg.no