Eiendomsskatten og størrelsen på denne blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. 
 
Eiendomsskattesatsen i Lunner kommune for 2024 er 4 promille for bolig- og fritidseiendommer, med et bunnfradrag på 100.000. kroner per boenhet. For næringseiendommer er skattesatsen 6 promille. Dette er samme satser som for 2023.
 

Lister til offentlig ettersyn

Her finner du listene som legges ut til offentlig ettersyn fram til 22. mars:

Listene blir også lagt ut i servicetorget på Lunner rådhus. 

Hvordan betaler jeg eiendomsskatt?

Eiendomsskatt for første kvartal (januar, februar og mars) blir fakturert samlet i mars med forfallsdato 20. mars. Dette gjelder uansett om du har valgt å få månedlige fakturaer for kommunale gebyrer og avgifter eller ikke.

Resten av året faktureres eiendomsskatt sammen med de øvrige kommunale gebyrene. Det betyr at hvis du har valgt månedlige fakturaer, vil eiendomsskatten bli en del av den månedlige faktureringen fra og med april og til og med desember.

Mer om eiendomsskatt