Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Tegning av hus, grønn plen og trær og blomster.

Skal du bygge noe?

Direktoratet for byggkvalitet har laget en video som kan være til god hjelp når du skal levere enn byggesøknad.
Deler av gammelt tømmerhus med gjerde med blomster foran

Støtte til verneverdige bygg

Eier du en verneverdig bygning? Nå kan du søke om støtte til å bevare verneverdige bygninger og anlegg gjennom fylkeskommunens tilskuddsordning. Søkna...
Nærbilde av kalkulator, penn og regneark.

Forslag til endring av forskrift om gebyrer

Forslag til endring av forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjoneringsloven og matrikkelloven er ute på høring. Høringsfrist er m...
Person som skriver på pc

Forslag til ny gebyrforskrift

Forslag til ny gebyrforskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering er ute på høring. Høringsfrist er sønda...
Arkitekttegning over boligområde Harestulia

Detaljregulering for Harestulia

Forslag til detaljregulering for Harestulia er lagt ut på høring. Høringsfrist er mandag 30. oktober.