Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
26. september:

Korona- og influensavaksinering høsten 2023

Deling, oppmåling og seksjonering

Når en ny eiendom blir til, eller en eiendom (matrikkelenhet) blir endret, skal kommunen gjøre nødvendig oppmåling og matrikkelføring. Kommunen sender melding til tinglysing der dette er nødvendig. Til slutt får hjemmelshaverne tilsendt nytt matrikkelbrev, eller tilsvarende dokumentasjon for endringene som er gjort, for sin eiendom.

De fleste tjenestene etter matrikkelloven er gebyrbelagt.

Aktuelt

Person som skriver på pc

Forslag til ny gebyrforskrift

Forslag til ny gebyrforskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering er ute på høring. Høringsfrist er sønda...
Arkitekttegning over boligområde Harestulia

Detaljregulering for Harestulia

Forslag til detaljregulering for Harestulia er lagt ut på høring. Høringsfrist er mandag 30. oktober.