Lunner kommune har vært en del av Viken fylke. Fra 1. januar 2024 deles Viken opp i tre nye fylkeskommuner etableres; Akershus, Buskerud og Østfold.

Lurer du på hva fylkesbyttet vil bety for deg som innbygger?

Her belyser vi noen temaer i forbindelse med fylkesbyttet. Er det informasjon du savner, så ta gjerne kontakt ved å sende en e-post til web@lunner.kommune.no

Nettsidene til det nye fylket bygges fortsatt, men du vil finne stadig mer informasjon på sidene. 

Fakta om fylket

Nye Akershus fylke består av 21 kommuner og over 700 000 innbyggere bosatt på 5 895 kvadratmeter.

Kommunene er: Asker, Bærum, Nesodden, Frogn, Vestby, Nordre Follo, Ås, Enebakk, Aurskog-Høland, Lillestrøm, Rælingen, Lørenskog, Nes, Ullensaker, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nittedal, Gjerdrum, Lunner og Jevnaker.

Øverste administrative leder er Ellen Christine Christiansen.

Akershus har parlamentarisk styre. Det betyr at fylket ledes av et fylkesråd. Fylkesrådets leder er Anette Solli (Høyre). Her kan du lese om fylkesrådet. Fylkestingets politiske ledelse er Thomas Sjøvold (Høyre) fylkesordfører, Liv Gustavsen (Fremskrittspartiet) fylkesvaraordfører. 

Her finner du resultatene fra høstens fylkestingsvalg.

Fylkesrådet har lagt fram et forslag til budsjett for 2024. Les om budsjettforslaget her.

Videregående skole

Fylkeskommunen har ansvar for å gi alle elever et tilbud på videregående skole. 

I den politiske plattformen 2023–2027 for samarbeidet mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti står det: 

«Sikre at elever som bor i Lunner og Jevnaker også har reelt fritt skolevalg og at de skal kunne søke seg til skoler enten i Akershus eller på Hadeland eller Ringerike.»

Viken fylkeskommune har tidligere gitt garantier om at elever til og med kullet som begynner høsten 2024 kan søke seg til – og fullføre – videregående skole på Hadeland/Ringerike.

Lunner kommune vil fortløpende jobbe for å sikre videre forutsigbarhet om videregående skole for elever som bor i Lunner. 

Tannlege

Fylkeskommunen har ansvaret for skoletannlege-tilbudet.

Innbyggere i Lunner har i dag dette tilbudet ved Hadeland tannklinikk, som er lokalisert ved Hadeland videregående skole. Det blir ingen endring ved overgangen til nytt fylke.

Fylkesveger

Akershus fylkeskommune overtar ansvaret for fylkesvegene. Ingen veier endrer klassifisering som følge av fylkesbyttet. 

Fylkeskommune har en egen nettside med informasjon om drift og vedlikehold av fylkesveger. 

Kollektivtrafikk/samferdsel

Fra 1. juli 2023 har Lunner vært en del av Ruters takst- og sonesystem når det gjelder togene på Gjøvikbanen. Bussruter i Lunner driftes per i dag av Innlandstrafikk.

Les mer her: Togstasjonene i Lunner blir en del av Ruters sonesystem | Ruter

Etter hvert vil Ruter overta all kollektivtransport i Lunner. Kommunen er i møter med Ruter om behov og prioriteringer for kollektivtilbudet i Lunner, og dette vil danne grunnlaget for det nye anbudet når det gjelder buss. Vi vil kommer tilbake med informasjon når vi vet mer om når Ruter vil overta bussrutene. 

Ruter har informert om at Innlandstrafikk vil kjøre de samme bussrutene som i dag inntil nytt anbud er gjennomført.

I den politiske plattformen til nye Akershus fylke står det: «Fylkesrådet vil at det skal bli enklere og billigere å reise kollektivt. Et godt utbygd kollektivtilbud er avgjørende for å kutte klimagassutslipp, og for å sikre folk og særlig familier en hverdag som går rundt. Fylkesrådet vil prioritere å redusere prisen på månedskort.»

Sykehus

Lunner kommune er i dag en del av Sykehuset Innlandet. 

Sykehustilhørighet følger ikke fylkesgrensene, og et fylkesbytte i seg selv påvirker ikke sykehustilhørigheten.

Politi og brannvesen

Organiseringen av politi og brannvesen følger ikke fylkesgrensene. 

Lunner vil fortsatt være en del av Innlandet politidistrikt, og samarbeidet i Lunner-Gran brann og redning vil fortsette som nå.

Andre samarbeidsområder

De kommunale tjenestene samarbeider med både andre kommuner og fylkesorganisasjonene. Flere av disse arenaene vil bli endret som følge av fylkesbyttet. 

Dette berører i første rekke kommunens ansatte og deres nettverk, og berører ikke direkte leveringen av tjenester.

På dette området er det fortsatt mye som er uavklart. Lunner kommune jobber både med å få oversikt over omfanget av disse samarbeidene, og med å posisjonere Lunner inn i nye samarbeid.

Regionrådet for Hadeland IPR (IPR = interkommunale politiske råd) slik det er i dag blir oppløst 31. desember 2023. Lunner vil fortsette samarbeidet på Hadeland gjennom et nytt interkommunalt politisk råd (IPR) som får navnet Hadeland nært og naturlig IPR.

Oppgavene til det nye regionrådet er: 
· Ivaretakelse av «Hadelandserklæringen» 
· Programmet «Hadeland nært og naturlig» 
· Møteplass for politiske og administrativ ledelse 
· Arrangere Hadelandstinget 
· Kompetanse