På Mitt nabolag (tidligere Gata Mi) melder du fra hvis du opplever feil eller mangler knyttet til kommunale veger, vann og avløp og kommunal eiendom. Når meldingen din får status "grønn", betyr dette at melding er registrert hos kommunen, men saken er ikke nødvendigvis løst/rettet.

Hvis det gjelder feil og mangler på fylkesveger (inkludert feil på gatelys) skal dette meldes til fylkeskommunen. 

Ved akutte situasjoner:

Brøytevakt. Tlf. 917 437 17 (i perioden 2. november til 1. mai)

Vann og avløp, vakttelefon: Tlf. 975 27 009 (gjelder også veg i sommerhalvåret)