Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Ansatte
Navn Telefon Avdeling Tittel E-post
Jørgen Næss Berge 911 99 536 Digitalisering og kommunikasjon IKT-koordinator skole E-post
Viggo Olsen Rustad 930 55 794 Digitalisering og kommunikasjon IKT konsulent E-post
Toril Johnsrud 993 97 586 Harestua skole Lærer og rådgiver E-post
Grete Monsrud Sandvik 984 27 269 Grua skole Rektor E-post
Anita Olsen Katnosa 911 53 086 Grua skole SFO-leder E-post
Arild Peter Sandvik 415 70 184 Harestua skole Rektor E-post
Kjetil Austjord 400 66 513 Grua skole Assisterende rektor E-post
Inger Helen Aarsby 951 79 545 Lunner barneskole SFO-leder E-post
Lasse Juliussen 907 32 956 Lunner ungdomsskole Rektor E-post
Eli Grasmo Larsen 482 04 372 Lunner ungdomsskole Rådgiver E-post
Anne Grethe Kristiansen 902 94 372 Voksenopplæringen Kontormedarbeider E-post
Marianne Briskeby 957 88 447 Voksenopplæringen Assisterende rektor E-post
Anne Haugland Frøislie 906 70 861 Lunner barneskole Fagleder E-post
Cathrine Lehre Tønnesen 977 49 982 Voksenopplæringen Rektor E-post
Børre Vannebo 979 70 497 Lønn og personal Adjunkt/hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet E-post
Tonje Barbro Sommerset 924 17 119 Flyktningtjenesten Enhetsleder E-post
Mette Nilsen Hole 986 16 402 Helsestasjonen Enhetsleder E-post
Mette Grønmyr 916 68 373 Virksomhet barnehage Barnehagefaglig rådgiver E-post
Øystein Zahl Einarsen 950 45 774 Barnevern Barnevernleder E-post
Kari Vatndal Rustad 992 33 569 PPT kontoret Enhetsleder E-post
Harald Tyrdal 934 54 719 Ordfører Ordfører E-post
Janne Blekkerud 464 73 233 Helsestasjonen Helsesykepleier E-post
Dag Flacké 900 10 233 Kommunedirektør Kommunedirektør E-post
Nawzad Ismaeel 907 01 878 Flyktningtjenesten Saksbehandler E-post
Atle Hermansen 481 71 751 Vei, Vann og Avløp Avdelingsleder vei, vann og avløp E-post
Kari-Anne Steffensen Gorset 918 15 375 Arealforvaltning Enhetsleder E-post
Randi Dyrud Støre 920 54 492 Digitalisering og kommunikasjon Fagleder arkiv E-post
Ann-Kristin Bergersen Eriksen 916 32 595 Lønn og personal HR-rådgiver E-post
Eivinn Arnold Fjellhammer 951 17 933 Areal og samfunn Kommunalsjef for Areal og samfunn E-post
Anne Lene Buan Sollie 900 75 614 Helse og mestring Fagleder merkantil E-post
Erica Dawn Sanger-Elnaes 907 99 380 Strategi og utvikling Kommunalsjef Strategi og utvikling E-post
Guri Kjærem 971 00 070 Eiendomsforvaltning Enhetsleder E-post
Magnus Grøndahl Bakløkken 415 08 682 Digitalisering og kommunikasjon IKT konsulent E-post
Anders Vik 907 41 457 Lønn og personal HR-rådgiver E-post
Torstein Brandrud 911 66 607 Strategi og utvikling sentralt Bo- og næringsrådgiver E-post
Cathrine Aaslund Langerud 995 93 940 Lunner ungdomsskole Saksbehandler E-post
Jenny Hemstad 469 55 505 Kommunedirektør Beredskapssjef E-post
Anders Ulven Blekkerud 932 60 305 Barnevern Fagleder E-post
Marit Skoglund Øversveen 468 15 247 Arealforvaltning Saksbehandler eiendomskatt E-post
Kjetil Juul Pedersen 918 59 813 Digitalisering og kommunikasjon IKT konsulent E-post
Thor Marius Western 922 45 324 Vei, Vann og Avløp Prosjektleder E-post
Berit Berg Larsen 480 78 194 Flyktningtjenesten Konsulent E-post
Ismail Alipour 479 06 638 Flyktningtjenesten Saksbehandler E-post
Irene Vik 907 46 047 Barnevern Kontaktperson E-post
Mona Haugen 409 14 933 Frivillighetssentralen Avdelingsleder E-post
Kenneth Jensen 473 05 050 Harestua skole SFO-leder E-post
Christian Knutsen 902 73 175 Digitalisering og kommunikasjon Konsulent/IKT-koordinator E-post
Anne Elisabeth Låveg 995 52 653 Arealforvaltning Fagleder byggesak E-post
Hege Løken 950 82 967 Digitalisering og kommunikasjon Arkivmedarbeider E-post
Olaf Haakenstad 922 37 550 Barnevern E-post
Kjell André Sanna 934 57 698 Digitalisering og kommunikasjon Enhetsleder E-post
Patrycja Luczak 967 09 286 Digitalisering og kommunikasjon Fagarbeider E-post
Nina Olsen 948 77 544 Flyktningtjenesten Saksbehandler E-post
Victoria Gaarder 951 09 798 Harestua skole Undervisningsinspektør E-post
Toril Svendsbråten 932 29 408 Frivillighetssentralen Avdelingsleder E-post
Per Ola Egge 917 53 083 Arealforvaltning Kart- og oppmålingsingeniør E-post
Kirsti Nesbakken 928 56 400 Økonomi Controller E-post
Nina Knutsen Roen 941 77 684 Økonomi Saksbehandler kommunal innfordring E-post
Ragnhild Trontveit 958 18 009 Langtidsavdelingen Avdelingsleder langtid E-post
Heidi Gustavsen 922 28 034 Matomsorg og aktivitet Avdelingsleder kjøkken E-post
Trond Ivar Hasli 930 34 615 Eiendomsforvaltning Byggdrifter E-post
Roy Halmø 482 65 321 Eiendomsforvaltning Driftsleder E-post
Arne Trøhaugen 975 47 710 Eiendomsforvaltning Byggteknisk fagansvarlig E-post
Håkon Lunder 481 82 013 Eiendomsforvaltning Byggdrifter E-post
Berit-Merete Treholt 913 21 119 Psykisk helse og rusoppfølging Fact team DPS E-post
Dorothee Harms 480 43 486 PPT kontoret PP rådgiver E-post
Christine Vahlgren 902 32 852 Strategi og utvikling sentralt Boligkonsulent E-post
Solveig Tollefsen 941 66 435 PPT kontoret Førstesekretær/saksbehandler E-post
Arne Igelstad 917 45 310 Eiendomsforvaltning Byggdrifter E-post
Svein Inge Buhaug 464 31 969 Eiendomsforvaltning Byggdrifter Lunner helse- og omsorgssenter E-post
Soon Elisabeth Øhrling 994 90 644 Kultur og oppvekst Kommunalsjef Kultur og oppvekst E-post
Anja Dale Olimb 482 42 848 PPT kontoret PP rådgiver E-post
Mona Bulling Heier 996 09 158 PPT kontoret Logoped i Barnehageteamet E-post
Päivi Kettler 936 39 246 Hjemmetjeneste Harestua Avdelingsleder E-post
Bjørn Hansen 905 84 477 Lønn og personal Fagleder lønn E-post
Linda Sandholt 480 49 681 PPT kontoret PP rådgiver E-post
Fredrick Tvenge 480 33 049 PPT kontoret PP rådgiver E-post
Bjørn Larsen 975 71 105 Eiendomsforvaltning Byggdrifter E-post
Linda Solstad 908 58 461 Harestua boliger Koordinator habilitering og rehabilitering/tilrettelagte tjenester E-post
Heidi Hansen 905 32 160 Lønn og personal Saksbehandler lønn E-post
Ann Kristin Pettersen 480 69 628 Digitalisering og kommunikasjon Kontorfaglærling E-post
Aud Hansen 900 54 134 Lønn og personal Hovedtillitsvalgt Fagforbundet E-post
Bjarne Ellegaard Oure 414 76 679 Utredning, behandling og rehabilitering Kommuneoverlege E-post
Geir Sterten 416 27 865 Areal og samfunn Avdelingsleder E-post
Siri Farkvam Bøhren 928 73 823 Helse og mestring Kvalitets- og systemansvarlig E-post
Hilde Ekeren Østheim 911 19 522 Eiendomsforvaltning Driftsleder E-post
Berit Nygaard 908 24 031 Lønn og personal Saksbehandler/ Merkantil E-post
Marianne Sørlie 908 86 872 Matomsorg og aktivitet Fagansvarlig aktivitør E-post
Lene Jordet 948 75 740 Korttidsavdelingen Fagleder E-post
Kjetil Lindø 406 08 279 Helse og mestring Controller/rådgiver E-post
Trude Røine-Elsrud 907 36 842 Helsestasjonen Fysioterapeut E-post
Trond Olsen 409 10 218 Eiendomsforvaltning Utleieansvarlig E-post
Hege Øfstaas Mathisen 924 05 297 Kalvsjø barnehage Styrer E-post
Anette Fjalestad 980 12 233 Eventyrskogen barnehage Styrer E-post
Cicilie Tangen Auke 905 45 447 Helse Forvaltningstjenester Saksbehandler E-post
Grete Elsa Olsen 482 61 280 Helse Forvaltningstjenester Saksbehandler E-post
Ann-Sofie Sonja Hellberg 900 67 041 Helse Forvaltningstjenester Saksbehandler E-post
Hege Kalvsjøhagen 958 92 511 Lunner ungdomsskole Assisterende rektor E-post
Päivi Särkelä 950 94 688 Bibliotek Biblioteksjef E-post
Camilla La Cour W Grina 466 31 709 Fysio og ergoterapi Ergoterapeut E-post
Bente Wollum Jørstad 979 64 023 Tverrfaglig hjemmebaserte tjenester Enhetsleder hjemmetjenesten E-post
Gina Wien 932 60 132 Harestua skole Saksbehandler E-post
Katrine Klophus 918 36 728 Harestua Arena barnehage Styrer Harestua Arena barnehage E-post
Anwar Azari 412 36 727 Økonomi Økonomisjef E-post
Sondre B. Vollheim 908 86 015 Økonomi Regnskapsrådgiver E-post
Bente Aarkvisla 970 11 871 Korttidsavdelingen Avdelingsleder korttid E-post
Anne Lie Kongsrud 900 44 848 Lunner barneskole Rektor E-post
Martin Fægri 976 03 160 Harestua skole Lektor m/tilleggsutdaninng E-post
Silje Brynildsen 409 14 926 Barnevern Familieveileder E-post
Monika Heggom 409 07 862 Barnevern Miljøterapeut E-post
Linda Lehre 941 70 824 Barnevern Kontaktperson E-post
Evy Wasskog 476 22 081 Barnevern Kontaktperson E-post
Unn Johnsbråten Levang 973 08 955 Lønn og personal HR-rådgiver E-post
Margaret Stensby Skiaker 901 97 340 Barnevern Kontaktperson E-post
Tone Egge Trøhaugen 928 41 121 Barnevern Kontaktperson E-post
Ida Haveland 476 35 001 Flyktningtjenesten Saksbehandler E-post
May-Therese A. Hagen 452 98 859 Gamleskolen barnehage Styrer Gamleskolen barnehage E-post
Margret Solvang 951 87 858 Roa barnehage Styrer E-post
Julie Nilsen 932 81 845 Lunner barneskole Assisterende rektor (permisjon) E-post
André Eriksen 479 02 838 Vei, Vann og Avløp Driftsleder E-post
Trude Skrove Stensæter 408 01 277 Helsestasjonen Jordmor E-post
Lene Svendsbråten 469 21 091 Helsestasjonen Kontormedarbeider E-post
Ingun Bjørgli Juul-Hansen 947 98 430 Arealforvaltning Rådgiver E-post
Kirsti Hagen 904 76 703 Helse Forvaltningstjenester Saksbehandler E-post
Emil Johnsrud Vestby 415 20 324 Digitalisering og kommunikasjon IKT Servicefag lærling E-post
Irene Kristin Lunder 902 59 175 Voksenopplæringen Rådgiver E-post
Marit Kleppe Egge 941 67 047 Strategi og utvikling sentralt Kommunikasjonsrådgiver E-post
Åse Elisabeth Sigstad 913 79 074 Økonomi Økonomi og regnskapsmedarbeider E-post
Caroline Skogheim Tuff 908 46 510 Hjemmetjeneste Harestua Fagsykepleier E-post
Tania Ali Hassan 906 43 018 Flyktningtjenesten Saksbehandler E-post
Synne Smeby Lorentsen 900 30 147 Flyktningtjenesten Saksbehandler E-post
Johanne Birkelund Torheim 479 09 049 Flyktningtjenesten Saksbehandler E-post
Ann-Herborg Fagerli 480 95 965 Flyktningtjenesten Rådgiver E-post
Anne Elisabeth Hennie 404 71 311 Barnevern Familieterapeut E-post
Monica Hansen Hagen 468 63 160 Helsestasjonen Helsesykepleier E-post
Toril Espedokken Nielsen 408 01 270 Helsestasjonen Helsesykepleier E-post
Merete Mikalsen 408 01 271 Helsestasjonen Helsesykepleier E-post
Kristin Næss Berge 902 76 626 Helsestasjonen Helsesykepleier E-post
Per Linnerud 917 57 022 Fysio og ergoterapi Tekniker/hjelpemidler E-post
Lena Amundsen 482 39 429 Barnevern Kontaktperson E-post
Ove Mork 977 78 859 Eiendomsforvaltning Byggteknisk fagansvarlig E-post
Tove Skjaker 408 01 278 Helsestasjonen Helsesykepleier E-post
Edmond Kinyuku Habiyambere 476 54 519 Arealforvaltning Ingeniør E-post
Merete Kvamme 958 22 635 Hjemmetjeneste Roa Arbeidsleder Tomtervegen E-post
Maren Grini 476 30 741 Arealforvaltning Byggesaksbehandler E-post
Even Løken 975 69 960 Vei, Vann og Avløp Servicemedarbeider E-post
Liv Mette Haga 917 43 758 Harestua boliger Avdelingsleder E-post
Kjell Arne Eriksen 971 89 876 Vei, Vann og Avløp Fagarbeider E-post
Signe Lise Vesterås Knarud 908 83 139 Arealforvaltning Byggesaksbehandler E-post
Bengt Bragerhaug 917 43 715 Vei, Vann og Avløp Fagleder E-post
Ole Gunnar Østvold 993 20 911 Vei, Vann og Avløp Driftsoperatør E-post
Lisa Helen Hanssen Øistad 959 71 898 Fysio og ergoterapi Avdelingsleder E-post
Kari-Anne Holter 948 71 552 Tverrfaglig hjemmebaserte tjenester Barnekoordinator E-post
Alf Bjørnar Skau 911 86 939 Vei, Vann og Avløp Fagarbeider veg og anlegg E-post
Anders Persson Andersen 992 30 375 Vei, Vann og Avløp Fagarbeider E-post
Tom Gruer 951 81 499 Vei, Vann og Avløp Servicemedarbeider E-post
Kine Fagerli Brænden 476 63 803 Frøystadtunet Vernepleier- konst.avdelingsleder E-post
Marcus Endré Zimmermann 960 44 384 Digitalisering og kommunikasjon IKT Servicefag lærling E-post
Renate Michaelsen 470 24 416 Flyktningtjenesten Saksbehandler E-post
Lars Erik Blisten 482 14 276 Digitalisering og kommunikasjon IKT Konsulent E-post
Pål Bakken 917 04 816 Vei, Vann og Avløp Fagarbeider E-post
Kristin Kjensberg 915 47 178 Psykisk helse og rusoppfølging Sosionom/miljøterapeut E-post
Hege Torp 469 10 182 Tverrfaglig hjemmebaserte tjenester Kreftkoordinator E-post
Bente Stokke 907 01 211 Psykisk helse og rusoppfølging Fagarbeider E-post
Jouma Ali 901 31 891 Flyktningtjenesten Lærer E-post
Marthe Tallerud 452 81 303 Hjemmetjeneste Roa Fagansvarlig sykepleier E-post
Finn Løvhøiden 909 69 419 Vei, Vann og Avløp Rådgiver E-post
Lena Haug 958 77 146 Langtidsavdelingen Spesialsykepleier E-post
Hanne Waldersnes Abell 477 15 174 Fysio og ergoterapi Fysioterapeut E-post
Dag Erik Raastad 958 91 069 Eiendomsforvaltning Tømrer E-post
Olav Dynna 984 48 363 Eiendomsforvaltning Tømrer E-post
Ann-Christin Andersen 980 26 713 Hjemmetjeneste Roa Avdelingsleder E-post
Anne Sjøgren 900 76 724 Tverrfaglig hjemmebaserte tjenester Demenskoordinator E-post
Trygve Ellef Lind 908 80 152 Arealforvaltning Rådgiver E-post
Lill Cathrin Klevengen 476 10 435 Barnevern Saksbehandler E-post
Tina Halvorsen 993 81 885 Kommunedirektør Rådgiver, politisk sekretariat E-post
Stian Holm Skotheim 952 90 733 Legetjenesten Avdelingsleder legetjenesten E-post
Sandra Madeleine Frost 476 32 795 Barnevern Kontaktperson E-post
Lene Rieb Fodstad 475 07 256 Lunner barneskole Assisterende rektor E-post
Ida Olivia Bålerud 476 50 491 Digitalisering og kommunikasjon Kontorfaglærling E-post
Vidar Samuelsen 477 51 558 Flyktningtjenesten Allmennlærer E-post
Wessel Hobbelink 901 94 878 Fysio og ergoterapi Fysioterapeut E-post
Sandra Gansmoe 477 53 640 Psykisk helse og rusoppfølging Spesialsykepleier E-post
Mari Snippen 900 57 964 Barnevern Barnevernspedagog E-post
Jorid Hansen 475 18 632 Harestua skole Assisterende rektor E-post
Jon Kåre Kleven 918 35 595 Institusjonstjenester Enhetsleder Lunner helse-og omsorgssenter E-post
Ellen Marie Røed 481 81 478 Utredning, behandling og rehabilitering Psykolog E-post
Joakim Amandus Nilsen 918 35 959 Kultur og oppvekst SkoleLOS E-post
Jon Reidar Furulund 906 07 709 Kultur og oppvekst Skolefaglig rådgiver E-post
Bente Monika Bjerkeengen 901 40 783 Barnevern Fagleder E-post
Lise Marie Træen 905 92 821 Arealforvaltning Konsulent E-post
Gunn Heidi Lebiko 476 59 455 Lønn og personal Prosjektleder bemanning E-post
Kristin Enevoldsen Solberg 977 42 684 Lønn og personal HR- og organisasjonsrådgiver E-post
Ingeborg Olsen 905 32 175 Arealforvaltning Saksbehandler E-post
Sinthuga Sivathas 973 41 254 Hjemmetjeneste Harestua Pleiemedarbeider E-post
Øyvind Walgren 994 58 027 Eiendomsforvaltning E-post
Janita Hofseth 905 93 433 Lønn og personal Leder HR E-post
Grete Lønning 930 53 520 Enhet for Bo og Aktivitet Enhetsleder Bo og Aktivitet E-post
Cecilie Janecke Svanberg Alm 905 48 741 Økonomi E-post
Stine Lise Laderud 474 13 894 Langtidsavdelingen E-post
Helga Marie Bjerke 907 65 715 Helse og mestring Komunalsjef Helse- og mestring E-post
Anne-Christin Vengsholt 902 95 655 Frøystadtunet E-post