Faktura fire ganger i året

Vi sender automatisk ut faktura for kommunale avgifter fire ganger i året. Dersom du ønsker å betale fire ganger i året (hvert kvartal), behøver du altså ikke å foreta deg noe.

Kvartalsvise fakturaer har disse forfallsdatoene:

 • 20. mars
 • 20. mai
 • 20. august
 • 20. november

Hvis du logger deg inn på Min kommune kan du få oversikt over dine kommunale avgifter. 

Hvis du trenger hjelp, kan du ta kontakt med servicetorget på tlf. 61 33 24 00 eller du kan sende e-post til regnskap@lunner.kommune

Vil du ha månedlig faktura?

Hvis du ønsker å dele opp de kommunale avgiftene i mindre beløp og betale én gang i måneden, kan du gjøre dette selv ved å endre antall terminer i Min kommune

Slik gjør du det:

 • Logg deg inn med for eksempel BankID
 • Velg Se eiendommer
 • Trykk på lenken Min eiendom
 • Velg eiendom under Mine eiendommer
 • Velg Min fakturahyppighet

Forfallsdato for månedlige fakturarer er den 20. i hver måned. Velger du månedlig faktura før 20. januar, vil du i 2024 bli fakturert for januar/februar med forfall i februar. Deretter får du fakturaer hver måned.

Du kan senere endre antall terminer når som helst. 

Hvis du velger 12 faktureringer i året, oppfordrer vi til at du betaler med e-faktura eller avtalegiro.

Du kan også velge å betale kun to ganger i året, hvis du ønsker det.

Unntak for vannmåleroppgjør og eiendomsskatt

 • Vannmåleroppgjøret kan ikke fordeles over flere terminer. Vannmåleren leses av i desember, og faktura sendes med forfall 20. mars.
   
 • Eiendomsskatt for første kvartal (januar, februar og mars) blir fakturert i mars. Resten av året faktureres eiendomsskatt sammen med de øvrige gebyrene i tråd med om du har valgt månedlige fakturaer eller fakturaer hvert kvartal.

Slik oppretter du eFaktura eller avtalegiro

Hvordan gjør du det?

Les mer om hvordan du oppretter eFaktura her.

Les mer om hvordan du oppretter avtalegiro her.
 

Fordeler med eFaktura

 • Du godkjenner, og betaler regningene fra kommunen i nettbanken.
 • KID- og kontonummer er ferdigutfylt.
 • Du kan endre betalingsdato og beløp.
 • Du får varsel på e-post når fakturaen kommer inn i nettbanken.


Fordeler med AvtaleGiro

 • Du unngår purringer og gebyr ved for sen betaling.
 • Du slipper å huske på forfallsdatoer. Regningene betales automatisk på forfall.
 • Du blir varslet minst syv dager før regningen forfaller.
 • Du har full oversikt og kontroll med din konto i nettbank eller på kontoutskrift.

 

Forklaring til fakturaen

Akonto-beløp vann og avløp

Hvis du har vannmåler, blir dette beløpet beregnet ut fra hva forbruket var i fjor. 

Hvis du ikke har vannmåler, blir beløpet beregnet ut fra størrelsen på eiendommen din, dvs. avgiftsarealet.

Avregning vann og avløp

På fakturaen med forfall i februar/mars kommer det i tillegg en avregning for bruk av vann og avløp ut fra faktisk forbruk i fjor – det du leste av på vannmåleren ved nyttår. 

 • Har du brukt mer vann enn du har betalt forskudd for, blir fakturaen høyere enn ellers.
 • Har du brukt mindre vann enn du har betalt forskudd for, blir beløpet på fakturaen lavere.

Oppgjørsregningen fra fjoråret kan ikke fordeles på 12 terminer.

Hvis du ikke har vannmåler, blir det ingen avregning. Da betaler du et fast beløp.

Feiing og tilsyn

Avgifter for feiing og tilsyn betales årlig, også de årene feieren ikke kommer. 

Har du spørsmål om feieavgift, kan du kontakte Lunner – Gran brann og redning.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten skal beregnes ut fra en estimert markedsverdi for eiendommen. 

Eiendomsskatteloven sier at skatten skal ligge på 1– 7 promille av eiendomsskattegrunnlaget. For boliger og fritidsboliger kan satsen ikke overstige 4 promille av eiendomsskattegrunnlaget.

Eiendomsskattesatsen i Lunner kommune for 2024 er 4 promille for bolig- og fritidseiendommer, med et bunnfradrag på 100.000. kroner per boenhet. For næringseiendommer er skattesatsen 6 promille.

Her kan du lese mer om eiendomsskatt i Lunner.

Vanlige spørsmål om fakturaen

Når skal fakturaen betales?

Hvis du har fire terminer, kommer regningene med følgende frister (2024):

 • 20. mars
 • 20. mai
 • 20. august
 • 20. november

Hvis du har valgt 12 terminer, er forfallsdato den 20. i hver måned. 

Hvis du velger å betale to ganger, er forfallsdatoene 20. mai og 20. august.

Hvor kan jeg se tidligere fakturaer?

Du kan se alle fakturaene dine fra kommunen inne på Min kommune.

På Min kommune finner du informasjon om eiendommen din, med oversikt over eiendomsskatt, vannforbruk, feiing og tilsyn med mer. 
Ved flere eiere av en eiendom er det kun én av dere som får faktura. Finner du ikke fakturaen du ser etter, sjekk derfor med medeier av eiendommen.

Jeg har solgt huset. Hva gjør jeg?

Vi sender fakturaen til den som står som eier av eiendommen (fakturamottaker) på faktureringstidspunktet. Hvis eiendommen får ny eier etter at vi har sendt ut faktura, må selger og kjøper selv avtale hvordan fakturaen skal fordeles mellom eierne og betales, eller det blir gjort en avtale via megler. 

Det blir ikke gjort avregning i forbindelse med eierskifte av kommunen. 

Vann- og avløpsgebyr gebyrene er knyttet eiendom, ikke til person. 

Kommunen får automatisk melding om nye eiere når skjøte er tinglyst hos Kartverket.

Jeg er uenig i grunnlaget for eiendomsskatt. Hva gjør jeg?

Les om eiendomsskatt, og hvor du skal si fra hvis du mener noe er feil på nettsiden vår om eiendomsskatt.
 

Feieren har ikke vært her. Hvorfor må jeg de betale?

Avgifter for feiing og tilsyn betales årlig, også de årene feieren ikke kommer.

Les om feiing og tilsyn og hvem du kan kontakte her.
 

Hva gjør jeg hvis jeg ikke har pipe, eller ikke bruker pipa?

Les mer her, eller ta kontakt med feierformann.

 

Vi kommer til å bruke mer/mindre vann enn vi betaler for. Hvordan avregnes dette?

Forskuddet du betaler er beregnet ut fra forbruket ditt i fjor. Hvis du tror du kommer til å bruke mer eller mindre vann enn du betaler forskudd for, kan du gi beskjed til kommunen for å få endret forskuddsbeløpet ved regnskap@lunner.kommune.no.

Avregning gjelder kun hvis du har vannmåler.
 

Hva er abonnementsgebyr for vann og avløp?

Abonnementsgebyret skal dekke faste kostnader som er uavhengig av produsert vannmengde. Kommunen må ha tilbud til alle abonnenter, uansett vannforbruk. 

Gebyret skal dekke kommunens kostnader til drift, vedlikehold og fornyelse av ledningsnettet.