Dagsenteret for personer med demenssykdommer er på Lunner helse- og omsorgssenter. 

Du kan få tilbud om plass fra én til tre dager i uken. Måltider og aktivitets- og kulturtilbud er inkludert.

Hvis du får plass ved dagsenteret, får du også tilbud om transport til og fra. Du velger selv om du har behov for det. Transporten er tilrettelagt for rullestolbrukere, og du blir kjørt fra dør til dør

Hvem kan få aktivitetstilbud?

Personer med demenssykdom som bor i egen bolig

Hva kan du forvente av oss?

  • Vi overholder taushetsplikten vår, og møter deg med respekt.
  • Vi legger til rette for en meningsfull hverdag og tilpasser aktivitetene slik at du kan delta.

Hva forventer vi av deg?

  • Du eller pårørende gir beskjed hvis du ikke kommer.

Hva koster det?

Du betaler en egenandel for dagopphold og transport. Prisene vedtas av kommunestyret hvert år. 

Egenandel for dagopphold: 105 kroner per dag

Dersom dagoppholdet blir gitt som et avlastende tiltak, betaler du ingen egenandel.

I tabellen finner du gjeldende egenandel for transport. Egenandelen tar utgangspunkt i inntekten din. G = grunnbeløp. Grunnbeløpet justeres av staten hvert år. Per 1. mai 2023 er grunnbeløpet 118 620 kroner.

InntektPris
Inntekt mellom 0 og 2 G0 kroner
Inntekt mellom 2 og 4 G76 kroner pr. tur
Inntekt over 4 G151 kroner pr. tur