- Vi er veldig glade for at det, ut fra de opplysningene vi har fått, etter forholdene går bra med begge barna som ble skadet, sier ordfører Harald Tyrdal.

Det var rundt 12-tiden i går at to barn ble skadet i Roa barnehage etter en ulykke med et lekeapparat (en huske). 

Les hva vi la ut av informasjon om dette i går.

Roser de ansatte i barnehagen

- Vi har dyktige ansatte som håndterte situasjonen på en svært god måte. Både i forbindelse med selve ulykken og oppfølgingen etterpå greide de å beholde roen og fokusere på det viktigste: å gi trygghet og omsorg til barna i barnehagen, sier ordfører Harald Tyrdal.

Ordfører Harald Tyrdal roser de ansatte i Roa barnehage etter ulykken i går. - Vi har trygge og dyktige ansatte som greide å beholde roen og håndtere situasjonen på en svært god måte, sier han.

- For oss er det viktig at barna og de ansatte i Roa Barnehage har en god og trygg barnehagedag i dag, og vi har kompetanse tilgjengelig ved behov, sier han.

Gjorde en ekstrakontroll i går kveld

Lunner kommune gjennomfører årlige kontroller av lekeapparatene i barnehagene og skolene i henhold til Norsk standard 1176 og 1177 som regulerer hvordan lekeplassutstyr skal være utformet og konstruert. Lekeapparatene i Roa barnehage er sjekket etter disse standardene. 

Selv om alle lekeapparater er godkjent, og årlige kontroller er gjennomført, ble det etter ulykken i går gjort en ekstra kontroll av alle tilsvarende lekeapparater i skoler og kommunale barnehager. Kommunen har ansatte som er sertifisert til å gjøre disse kontrollene.

-Vi var ute i barnehagene og skolene i går kveld for å gjøre en ekstra kontroll, og det ble ikke funnet tilsvarende feil på husker av samme type. Undersøkelsen avdekket slitasjeskader på to andre husker som ville ha blitt utbedret i forbindelse med den årlige kontrollen i sommer.  For å være på den sikre siden, har vi stengt de to huskene dette gjelder, og gjennomfører utbedringen nå, forteller Eivinn Fjellhammer, kommunalsjef for areal og samfunn.

I gjennomgangen av denne saken har vi fått bekreftet at det var en feil med en huske på Grua tidligere i år, som medførte at vi måtte skifte et oppheng. Ingen ble skadet. Denne husken ble også dobbeltsjekket i går kveld.

Følger opp videre

Lunner kommune kontaktet politiet i forbindelse med ulykken, som gjorde sine undersøkelser på stedet. Kommunen vil også følge opp videre med sine egne undersøkelser.
 
- Vi følger de forskriftsmessige årlige kontrollene, og har rutiner for dette. Men i kjølvannet av denne ulykken vil det være naturlig å se på om disse rutinene er tilstrekkelig. Kommunen har et ansvar for å sikre at skoler og barnehager er trygge, og det gjelder også uteområdene. Derfor er det viktig å ha en en grundig og god gjennomgang av rutinene våre, sier ordfører Harald Tyrdal.

Avvikler krisestab

Da kommunen fikk beskjed om ulykken i går formiddag, ble det rutinemessig satt krisestab, og et kriseteam ble sendt til barnehagen. Krisestab ble avviklet nå i ettermiddag, men vi følger opp videre innenfor de ulike tjenestene som er berørt.

Kriseteamet jobber også med å følge opp eventuelle barn, foresatte og ansatte som har behov for det.