(Denne saken er oppdatert onsdag ettermiddag)

Onsdag formiddag har det vært en ulykke i Roa barnehage der to barn ble skadet. Ulykken skjedde i forbindelse med bruk av et lekeapparat (en huske).

Nødetatene ble tilkalt, og barna ble tatt hånd om av helsepersonell. Barnas foresatte er varslet.

Begge barna var våkne og bevisste da de ble fraktet til sykehus.

Viktig å ta vare på barn, foreldre og ansatte

- Vi vil at alle barn skal leke trygt i barnehagene og skolene våre, og det er veldig leit når det skjer en slik ulykke. Vi er glade for at barna raskt ble tatt hånd om av helsepersonell, sier ordfører Harald Tyrdal.

- Så snart vi fikk beskjed om hendelsen, satte vi rutinemessig krisestab, og kriseteamet ble sendt til barnehagen for å være tilgjengelig for barna, ansatte og foresatte.
Vi har også hatt kommunalsjef for oppvekst og kultur og andre ansatte til stede i barnehagen etter hendelsen. Det er viktig for kommunen å følge opp barna, ansatte og foresatte på en god måte, og vi stiller nødvendige ressurser til disposisjon, sier Tyrdal.

Gjennomfører ekstra kontroll 

Lunner kommune gjennomfører årlige kontroller av lekeapparatene i barnehagene og skolene i henhold til Norsk standard 1176 og 1177 som regulerer hvordan lekeplassutstyr skal være utformet og konstruert.

-Kontrollen innebærer visuell og fysisk sjekk av lekeapparater, blant annet blir skruer og muttere med mer kontrollert med verktøy, sier kommunalsjef for areal og samfunn i Lunner kommune, Eivinn Fjellhammer.

Den siste kontrollen i Roa barnehage ble gjennomført 28. juli 2023, og det er planlagt ny kontroll i juli i år.

- Selv om alle lekeapparatene er godkjent og årlige kontroller er gjennomført, vil vi nå gjennomføre en ekstra kontroll av tilsvarende lekeapparater i barnehagene og skolene våre. Dette vil bli gjort allerede i kveld, sier Fjellhammer.