Lunner og Gran kommuner skal lage en felles plan for friluftslivets ferdselsårer, altså en oversikt over stier, gutuer, turløyper, padleleder, sykkelveger, snarveger osv. 

Hvor og når?

Lag og foreninger inviteres til dialogmøte på Lunner rådhus (møterom Innsikten) 6. mars klokken 18.30 til 21.00. Dere er velkommen til møtet uavhengig av hvilken type lag og forening dere representerer. 

Tirsdag 27. februar klokken 18.30 til 21.00 er det lignende møte på Gran rådhus (møterom Brandbukampen). Om du representerer en forening i Lunner, og ikke har anledning til å møte 6. mars, er du velkommen til møtet i Gran. 

Hvorfor gjøres dette arbeidet?

Miljødirektoratet startet i 2019 en nasjonal satsing på friluftslivets ferdselsårer. Både Lunner og Gran har mottatt tilskudd til å lage en plan for friluftslivets ferdselsårer.

Lunner har tidligere invitert innbyggere til å gjennomføre en kartlegging i egen kommune. Nå inviteres lag og foreninger til å komme med innspill til fellesplanen, som utarbeides av kulturkontoret for Lunner og Gran.

Kartlegging av friluftslivets ferdselsårer er et virkemiddel for å identifisere, ta vare på og utvikle stier, turveier, løyper og leder som er viktige for friluftslivet i kommunene. Ved å ta vare på og legge til rette for utvikling av friluftslivet i nærmiljøet, bidrar vi til at flere kan være fysisk aktive og oppleve natur i hverdagen.

Mange stier, skiløyper og turområder er allerede kjent i dag, men ikke lagt inn i kartet digitalt. Dette planlegger vi å få gjort noe med gjennom prosjektet.

Vil du vite mer?

Miljødirektoratet har utarbeidet en egen veileder:

Her finner du prosjektbeskrivelse for arbeidet i Lunner og Gran: