Årsaken til at vi må stenge vannet denne perioden er at hovedvannledningene skal kobles om. 

Vannavstenging gjelder for Lunner ungdomsskole og for husstander ovenfor Riksveg 4Oppdalslinna, det vil si for husstander som har adresse Møllevegen, Leikvinvegen og Frøisligutua.

Vi beklager ulempen dette medfører.

Har dere spørsmål? Ta kontakt med veg, vann og avløp på vakttelefon 975 27 009.