De to barna som ble skadet i ulykken ble utskrevet fra sykehus cirka ett døgn etter ulykken. Styrer i Roa barnehage, Margret Solvang, uttalte før helgen at det er rolig hverdag i barnehagen igjen og at ett av barna som ble skadet hadde vært på besøk.

Kontrollerte forrige onsdag

Som vi tidligere har skrevet om, gjorde vi en sjekk av alle husker av samme type i barnehager og skoler onsdag kveld forrige uke. 

I kontrollen ble det ikke funnet tilsvarende feil for noen andre husker, men det ble oppdaget normale slitasjeskader for to andre husker. Disse ble for sikkerhets skyld fjernet, og slitasjeskadene blir nå reparert.

Gjør ytterligere sjekk av sikkerheten

For noen husker av typen “fugleredehusker” stilles det krav til sikkerhetslenker. Dette er avhengig av når produktet ble produsert og hvilke standarder det følger. Sikkerhetskravene til de ulike lekeapparatene er spesifisert i en rekke standarder.

Husken som forårsaket ulykken i Roa barnehage ble montert av leverandøren av husken, og ifølge leverandøren ble den satt opp etter monteringsanvisning. I etterkant viser det seg at en sikkerhetslenke ikke var festet til husken.

- Det er uheldig at dette ikke ble oppdaget. Dette er rutiner vi må sikre framover, sier kommunalsjef for areal og samfunn, Eivinn Fjellhammer.

Kommunen vil nå sikre at alle tilsvarende husker har sikkerhetslenker som er riktig montert. Til dette er blitt gjort, vil noen husker bli tatt ut av bruk.Vi gjør også en komplett gjennomgang av andre husker i skoler og barnehager. Det betyr at flere husker nå er tatt ned for vedlikehold.

Vil gjennomgå kontrollrutinene

Kommunen gjør årlige kontroller av lekeapparater ved alle skoler og barnehager i henhold til Norsk standard 1176 og 1177 som regulerer hvordan lekeplassutstyr skal være utformet og konstruert. Kontrollen inneholde både en visuell sjekk og en fysisk sjekk med verktøy.

- Vi følger de årlige kontrollene, og har rutiner for hvordan lekeapparatene skal kontrolleres. I kjølvannet av ulykken i Roa barnehage er det naturlig å ha en grundig gjennomgang av rutinene fra vår side og bedre dialog med leverandørene som monterer lekeapparater, sier Fjellhammer.