Spillemidlene kommer fra Norsk Tippings årlige overskudd. Lag, foreninger og organisasjoner søker lokalt, og kommunestyret lager en prioriteringsliste. Så er det fylkeskommunen som til slutt vedtar hvem som skal motta støtte.

Disse har fått støtte 

I Lunner kommune ble det til sammen tildelt i overkant av 1,7 millioner kroner, inkludert støtte til nærmiljøanlegg.

Grua UIL: 960 000 kroner til Grua vinterpark
- til bygging av hoppbakke, (K35), lys, heis og snøproduksjonsanlegg.

Lunner kommune: 581 000 kroner 
- til kunstgress på Granlybanen (fotballbane på Grua).

Hadeland orienteringslag: 56 000 kroner
- til orienteringskart for Sæterberget.

Harestua vel: 119 000 kroner, støtte til nærmiljøanlegg
-  til Eventyrskogen skileikanlegg (Harestua)

- Et flott anlegg 

Akershus fylkeskommune fikk totalt 268 søknader om spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. I tillegg kommer søknadene til nærmiljøanlegg.

I går var fylkesråd for samferdsel, Håkon Snortheim, på besøk på Grua for å se på vinterparkanlegget og møte lederen for hoppgruppa i Grua UIL, Roy Erland Myrdal, og ordfører Harald Tyrdal.

- Vinterparken på Grua er blitt fantastisk flott og noe som hele kommunen kan nyte godt av. Anlegget er et resultat at stor lokal dugnadsinnsats. For å gjennomføre slike prosjekter er man også avhengig av økonomiske bidrag. Derfor er spillemidler en viktig ressurs for å kunne utvikle slike anlegg i Lunner, sier ordfører Harald Tyrdal.