Onsdag 12. juni gjennomfører politi og det en nasjonal varslingstest for å gjøre befolkningen kjent med systemet - og for å sjekke at det fungerer som det skal. Dette er den tredje testen siden systemet ble innført i 2023.

Del gjerne informasjon om varslingsprøven med dine nærmeste, slik at flest mulig er forberedt og vet at dette bare er en test.

Her finner du informasjonsmateriell på mange ulike språk, og det er også flere informasjonsfilmer som forklarer varslingsprøven.

Hva er nødvarsel på mobil?

Nødvarsel på mobil er et landsomfattende varslingssystem. Det skal brukes til å varsle befolkningen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse.

I en reell situasjon inneholder et nødvarsel informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv. Nødvarsel kan brukes både ved lokale, regionale og nasjonale hendelser.

Varslingsprøve 12. juni klokken 12

Testen går ut til alle nyere og oppdaterte mobiltelefoner som befinner seg i Norge og som er koblet på 4G/5G. Noen nettbrett og smartklokker kan også vise nødvarsler.

Her finner du mer informasjon om hvilke enheter som får nødvarsel.

Samtidig tester også Sivilforsvaret tyfon-varslingsanlegg over hele Norge. I Lunner kommune har vi ikke tyfonvarsling.

Slik vil du merke testen

 • Testen utløses mellom klokken 11.55 og 12.10.
   
 • Når du mottar testen vibrerer telefonen og spiller av en høy, sireneaktig lyd i cirka 10 sekunder.
   
 • En tekst dukker opp på skjermen. I teksten står det at dette bare er er test.
   
 • Teksten i varselet kommer i to språkversjoner - én norsk, der teksten står på bokmål og nynorsk, og én engelsk. Hvilken telefon og hvilke språkinnstillinger du har avgjør om du får varselet på norsk, engelske eller på begge språk. 
   
 • Varselet kan "dras" vekk eller fjernes ved å trykke "ok" (Dette avhenger av hvilken type telefon og operativsystem man har).
   
 • Testen vil overstyre lydløs og andre innstillinger på telefonen. Dersom du ikke ønsker å motta testen, må du sette telefonen i flymodus eller skru den helt av i god tid før varslingstidspunktet. 
   
 • De som kjører bil når testen kommer må la varselet ringe ut. Ikke les meldingen før du har stoppet, slik at du ikke tar fokus vekk fra vegen.

Her finner du mer informasjon om varslingsprøven.

Her kan du gi tilbakemelding

Fikk du ikke varsel på mobilen din? Har du andre tilbakemeldinger når det gjelder gjennomføring av testen?

Da kan du fylle ut dette skjemaet på nettsidene til nødvarsel.no.