Steinmasser brukes til å anlegge tursti langs Harestuvannet. Noen av blokkene er for store til å håndtere, derfor må entreprenøren dele disse i mindre blokker. Dette fører til noe støy på Vestbygda.

Arbeidene vil vare uke 26 og 27 fra ca. 07.00-16.00.

Det vil være ferie for entreprenøren i uke 28, 29 og 30.

Dersom det er noe stein å kjøre til turstien etter ferien vil dette pågå i uke 31.