(Denne saken ble første gang publisert 2. februar i år)

Opplæringsloven sier at alle kommuner skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) som følger det ordinære skoleåret. I tillegg har mange kommuner tilbud om ferie-SFO, og slik er det også i Lunner kommune.  

I forskrift om vedtekter for SFO i Lunner (pdf), som er vedtatt av kommunestyret, er det bestemt at skolene skal gi tilbud om  

  • ferie-SFO fra 2. virkedag i august og fram til første skoledag, med unntak av tre planleggingsdager 
  • ferie-SFO fra første dag etter siste skoledag og til og med 30. juni 
  • nedre grense for å opprette ferietilbud den enkelte dag er minst åtte påmeldte barn per dag

Hvilke dager er det sommer-SFO?

  • I juni gis det tilbud om SFO fra og med 24. juni og til og med 28. juni. 
  • I august gis det tilbud om SFO fra og med 5. august til og med 16. august, med unntak av 2., 12. og 13. august (planleggingsdager). 

Frist for å søke: 1. mars. Her finner du påmeldingsskjemaet. PDF document ODT document

Hva koster det?

Juni: 312 kroner per dag for 3. og 4. trinn, og 237 kroner per dag for 1. og 2. trinn. Mat er inkludert i prisen. 

August: 312 kroner per dag for 4. trinn, og 237 per dag for 1. – 3. trinn. Mat er inkludert i prisen 

Årsaken til at prisen er lavere for elever på 1. og 2. trinn i juni og elever på 1. – 3. trinn i august er at det er innvilget gratis SFO 12 timer per uke for 1. og 2. trinn inneværende skoleår og 12 timer per uke for både 1., 2. og 3. trinn for skoleåret 2024/2025. Dette gjelder også for ferie-SFO. 

Minimumsgrense for antall påmeldte

Tilbudet om sommer-SFO blir gitt ved den enkelte skole, og det må være minst åtte påmeldte per dag for at SFO skal holde åpent. Beskjed til foreldre og foresatte blir sendt ut så snart påmeldingsfristen har gått ut.