Dette ønsker vi rammeavtale for:

  • reparasjons- og vedlikeholdstjenester
  • murverks- og murerarbeid
  • ferdigstillende bygningsarbeid
  • byggmester, tømrere- og snekker arbeid
  • utførelse av gulvlegging og veggbekledning og tapetsering
  • maler- og glassarbeid

Rammeavtalene skal ha en varighet fra og med 1. september 2024 til og med 31. august 2026 med mulighet for oppdragsgiver til ytterligere forlengelse i inntil to år, med tolv måneder av gangen.

Frist for å levere tilbud

Tilbudsfristen er 19. juni 2024 klokka 12.00. Du finner konkurransen på doffin.no.

Trenger du hjelp til å legge inn tilbud elektronisk? Ta kontakt med:

Om avtalene

Anskaffelsens verdi anslås til tre millioner kroner eksklusiv merverdiavgift (eks. mva.) per år. Maksimalverdi for hele avtaleperioden, inkludert eventuelle opsjoner og forventet prisstigning er 15 millioner kroner eks. mva.

Behovet er usikkert. Volumet kan variere både opp og ned, og vil i avtaleperioden være avhengig av blant annet oppdragsgivers behov, aktiviteter, budsjettsituasjon og andre rammefaktorer.