Hva gir rett til redusert foreldrebetaling?

Ifølge forskrift om foreldrebetaling i barnehager skal kommunen ha ordning som kan tilby fritak for, eller reduksjon i, foreldrebetaling for barnehageplass.

Det finnes to ordninger som gir rett til redusert foreldrebetaling. Foresatte kan ha rett på begge. Retten er avhengig av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt. For barnehageåret 2024–2025 er det skattemeldingene for 2023 som er grunnlaget. De to ordningene er:

  • Foreldrebetaling for en barnehageplass skal ikke overstige seks prosent av husholdningens samlede inntekt per år. Samlet inntekt under 366 667 kroner gir grunnlag for lavere foreldrebetaling enn maksprisen. Maksprisen er fra 1. august 2024 2000 kroner for en heltidsplass i barnehagen.
     
  • Barn født i 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022 har i tillegg rett til 20 timer gratis kjernetid per uke dersom husholdningens samlede årsinntekt er under 642 700 kroner.

Slik søker du

Ordningen for redusert foreldrebetaling gjelder for barn både i kommunale og private barnehager. Det er kommunen som skal motta og behandle alle søknadene. Ordningen er søknadspliktig, det vil si at du ikke automatisk vil få redusert betaling for barnehageplass.

Du søker gjennom foresattportalen i Visma.

Du kan også søke gjennom året

Hvis du søker senest 30. juni, vil vedtaket gjelde fra barnehageåret starter 1. august 2024. 

Du kan også søke ellers i året. Fristen er den 15. i hver måned. Vedtaket vil da gjelde fra den 1. i påfølgende måned.