Turstien skal gå langs nordre del av Harestuvannet, fra Bøhrentangen til Harestua sentrum. Samtidig skal området området Gråmerra, som ligger i tursti-traseen, utvikles som friområde. 

- Harestuvannet er mye brukt til fritidsaktiviteter både sommer og vinter. Turstien vil gjøre området enda mer tilgjengelig - for alle. Den er viktig som folkehelsetiltak og fritidstiltak. Vi har jobbet med dette prosjektet veldig lenge, og nå blir det endelig en realitet. Jeg tror dette blir et utrolig fint område som alle innbyggere i Lunner kan få glede av, sier ordfører Harald Tyrdal.

Slik blir turstien og friområdet

Turstien vil gå fra Bøhrentangen i sør til sentrum av Harestua i nord (se film nederst i saken). Den blir 2,5 meter bred med grusdekke, og skal ha universell utforming slik at den blir tilgjengelig for blant annet rullestolbrukere.

Langs stien skal det settes opp små lysstolper, såkalte pullerter, og noen benker.

På friområdet Gråmerra blir det lagt til rette for bålplass og fastmonterte griller/gassgriller. Det vil også bli plass til en sandvolleyballbane på området.

Dette er gjort til nå

Hvis du har kjørt eller gått langs Harestuvannet i det siste, har du sikkert lagt merke til at det er strukket et nett i vannet.

Dette er en siltgardin som fungerer som en vegg mellom anleggsområdet og resten av vannet. Gardinene hindrer at partikler som virvles opp sprer seg utover i vannet. Før siltgardinene ble satt ut, ble det krepset i området, og krepsen ble flyttet til en annen del av vannet.

Samarbeid og god økonomisk støtte

Lunner kommune, næringslivet og frivillige har samarbeidet om turstiprosjektet. Samlet budsjett er 4,6 millioner, hvor 1,6 millioner er miljøtiltak. Kommunestyret har tidligere bevilget 2,3 millioner til turstien. Lunner Almenning har bidratt både økonomisk og med arealer, og Harestua vel har gitt 100 000 kroner i støtte, samt en rekke dugnadstimer. I tillegg avstår Akershus fylkeskommune grunn til prosjektet.

Denne uka fikk Lunner kommune den hyggelig beskjeden om at Sparebank 1-stiftelsen 1 Jevnaker Lunner Nittedal gir 4 millioner til prosjektet. Denne støtten gjør det mulig å utvikle Gråmerra som friområde og aktivitetsområde og til belysning og benker langs turstien.

Hvorfor tursti?

Målet med naturstien er å

  • fremme folkehelsen
  • tilrettelegge for naturglede og nærkontakt med naturen
  • øke tilgjengeligheten til Harestuvannet
  • bidra til at Harestua og Lunner kommune blir et attraktiv sted å bosette seg
  • restaurere arealer og ta vare på vannmiljøet
  • bedre trafikksikkerheten

Her kan du se området der det skal bli tursti