Invitasjoner til mammografiundersøkelser blir sendt til kvinner født i perioden 1955 til 1974. Kvinner i denne aldersgruppen får tilbud om mammografiundersøkelsen annethvert år.
 
Du får invitasjon til undersøkelse i posten eller på Digipost. NB! Dette kommer fortløpende, dvs. at ikke alle i målgruppen har fått invitasjoner ennå. Invitasjon med tidspunkt for undersøkelse kommer cirka to til tre uker i forkant.
 
Mammografibussen er en del av det offentlige mammografiprogrammet, og det er nasjonale helsemyndigheter som bestemmer hvilke aldersgrupper som skal inviteres. Sykehuset Innlandet administrerer tilbudet for innbyggere i Lunner kommune.