Hadelandsparken ligger øst for dagens bebyggelse på Grua, langs fylkesveg 2300, 900 meter fra Grua sentrum. Det avtales makebytte, slik at kommunen eier kommunal veg, gangveg og noe grøntareal. Det avtales en kostnadsdeling på infrastruktur for vann, avløp og kommunal veg for samlet verdi inntil 1,8 millioner kroner. Kommunens bidrag ytes ved at Lunner kommune bidrar med anleggsbidrag på 0,5 millioner kroner ved overtakelse av kommunal veg, og VA-materiell for inntil 1,3 millioner kroner på kommunens rammeavtale. Forhandlinger om gangveg knyttet til fylkesvegen legges til egne forhandlinger hvor de andre grunneierne og fylkeskommunen vil bli invitert til å delta.

Høringen har frist til søndag 21 mai. Høringsuttalelser kan sendes til post@lunner.kommune.no eller Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 Roa og merkes med sak-23/114.