Programmet er satt sammen av 17. maikomiteene ved skolene i samarbeid med korpsene. Det blir distribuert i alle postkasser i Lunner i uke 19.

Her kan du laste ned 17. mai-programmet for 2024 som PDF.

Program for Lunner

​Klokken 08.00: Flaggheising ved Lunner rådhus, Vestre Lunner Musikkforening spiller

Klokken 10.00: Gudstjeneste i Lunner kirke ved Kristin Sundt

Klokken 10.00: Roa omsorgsboliger, Vestre Lunner Musikkforening spiller

Klokken 10.45: Oppstilling av barnetoget ved Villa Skaar (tidligere LOS) på Kalvsjø (se togplan nedenfor). 

Klokken 11.00: Toget går fra Villa Skaar til Lunner barneskole. Hadeland Janitsjar og Skolekorpset i Lunner spiller. Togrute: Villa Skaar – Heimly – Lunner barneskole

Klokken 12.00: Toget ankommer Lunner barneskole. Åpning av arrangementet ved 17. mai-komiteen. Vestre Lunner Musikkforening spiller. Tale for dagen ved Signe Rebekka Wang og Kasper Skøien Johannessen (7. trinn Lunner barneskole). Kiosk, leker og underholdning.     

Klokken 14.00: Arrangementet på Lunner barneskole avsluttes.

Klokken 14.00: 17. mai-fest på Skogglimt, Vestre Lunner Musikkforening spiller. Lapskaus, kafé og leker.

Togplan for barnetoget:

Flaggborg – Hadeland Janitsjar – Lunner barneskole 7.–5. trinn – Lunner barneskole 4.–1. trinn – Skolekorpset i Lunner – Kalvsjø barnehage – Roa barnehage – Grindvoll barnehage – andre barnehager – Lunner ungdomsskole – lag/foreninger og øvrige barn og voksne.
 

Program for Grua

Klokken 08.00: Flaggheising ved Grua skole

Klokken 11.30: Familiegudstjeneste i Grua kirke ved Kristin Sundt

Klokken 12.15: Oppstilling av toget ved Grua kirke (se togplan nedenfor)

Klokken 12.30: 17. mai-togets avmarsj fra Grua kirke. Hadeland Janitsjar og Skolekorpset i Lunner. Togrute: Grua kirke – Kiwi (korpsene går ut av toget og venter her) – Myllavegen – Bjørkealleen – Granvegen – Myllavegen – Grua skole 

Klokken 13.00: Toget ankommer Grua skole. Åpning av arrangementet ved konferansierer Stian André Hagen og Andreas Granseth. Hadeland Janitsjar og Skolekorpset i Lunner spiller når toget kommer inn på skolen. Allsang. Tale ved Andrea Bueson Sørås og Christopher Rabbe-Schanzieh (7. trinn Grua skole).

Klokken 13.30: Kiosk, kafé og loddsalg. Leker.

Klokken 15.30: Loddtrekning

Klokken 16.00: Arrangementet avsluttes

Togplan for barnetoget:

Flaggborg – Grua skole 1.–3. trinn – Hadeland Janitsjar og Skolekorpset i Lunner – Grua skole 4.–7. trinn – barnehagene – øvrige barn og voksne.
 

Program for Harestua

Klokken 08.00: Flaggheising Harestua skole, Hadeland Janitsjar spiller

Klokken 08.45: 17. mai-frokost i kapellet for Harestuas eldre garde

Klokken 09.15: Oppstilling av toget ved Lunner helse- og omsorgssenter (se togplan nedenfor). 

Klokken 09.25: Andakt ved Anders Mikkelsen

Klokken 09.30: 17. mai-togets avmarsj. Togrute: Lunner helse- og omsorgssenter – Fylkesveg 16 – Harestua kapell – Harestua skole

Klokken 10.00: Toget ankommer Harestua skole. Åpning av arrangementet ved Tobias Gutmann. Allsang. Hadeland Janitsjar og Skolekorpset i Lunner spiller. Tale ved Amen Weldu Gaim og Lukas Thommassen Driveklepp (10. trinn Harestua skole).

Klokken 10.30: Bevertning og leker

Klokken 11.00: Underholdning

Klokken 13.30: Arrangementet avsluttes

Klokken 14.30: Hadeland Janitsjar spiller på Lunner helse- og omsorgssenter

Togplan for barnetoget:

Flaggborg – Harestua skole 1.–3. trinn – Hadeland Janitsjar og Skolekorpset i Lunner – Harestua skole 4.–7. trinn – ungdomsskolen – barnehagene – øvrige barn og voksne.