Hva er  Kontakt- og reservasjonsregistret? 

«Når du er oppført i Kontakt- og reservasjonsregisteret, trenger du ikke gi kontaktinformasjonen din til alle de offentlige virksomheten du er i kontakt med. Stat og kommune henter kontaktinformasjonen din fra Kontakt- og reservasjonsregisteret og kan sende deg meldinger og dokument digitalt. 

Det er du selv som oppdaterer kontaktinformasjonen, og du trenger bare gjøre det et sted. Du kan velge å registrere enten e-post eller mobilnummer, eller begge deler. 

Hva inneholder kontaktregisteret? 

Kontakt- og reservasjonsregisteret kan inneholde 

  • mobilnummeret og e-postadressen din 
  • opplysninger om hvilken digital postkasse du har valgt 
  • språkvalg for digital kommunikasjon 
  • informasjon om eventuell reservasjon mot digital kommunikasjon 

Det er du selv som registrerer og oppdaterer kontaktinformasjonen, og du oppdaterer den bare på et sted.» 

Kilde: Oppdater kontaktinformasjon | Norge.no