Hver sommer tar Miljørettet helsevern IKS regelmessige badevannsprøver i Lunner, Gran og kommunene i Gjøvik-regionen.

Badeplassene blir klassifisert med utgangspunkt vannkvalitetsnormer for friluftsbad. 

I Lunner kommune blir det tatt prøver i Kalvsjøtjernet, Svevannet, Harestuvannet (ved Bøhrentangen) og Kjevlingen (Grindvoll). 27. mai ble de første prøvene for sesongene gjennomført, og resultatene viser at badevannskvaliteten er god i alle vannene. 

Nettsidene Badevannskvalitet (Miljørettet helsevern IKS) oppdateres med informasjon om vannkvalitet og temperaturer gjennom hele sommeren. Her finner du også informasjon om hva slags vannkvalitetsprøver som tas.