Fire ganger i året publiserer Statistisk sentralbyrå (SSB) de offisielle folketallene i Norge. Statistikken som kom i dag viser befolkningstallet på landsbasis og i kommunene ved utgangen av 2023.

Langt bedre enn prognosene

Tallene viser at det bodde 9357 personer i Lunner ved utgangen av fjoråret. Det betyr at befolkningen i Lunner samlet sett har økt med 50 personer i fjor. 
Går vi et år lenger tilbake i tid er veksten på 213 personer totalt - fra utgangene av 2021 til utgangen av 2023. 

- Dette er veldig positive tall for Lunner. Vi vokser vesentlig raskere enn langtidsprognosene fra SSB, som spådde en mye svakere vekst enn det vi har sett de siste årene. Befolkningsvekst er viktig for at vi skal kunne utvikle og ivareta kommunen vår, sier ordfører Harald Tyrdal. 

Positivt i en periode med stillere boligmarked

Tallene viser at størsteparten av veksten i fjor kom siste kvartal, altså fra oktober til og med desember. Etter en liten nedgang kvartalet før, økte befolkningstallet med 30 siste del av 2023.

- Med den pris- og rentesituasjonen vi har hatt i 2023, er folk mer tilbakeholdne med å selge og kjøpe boliger, og det har også vært langt mindre boligbygging enn i 2022. Dermed er det ekstra viktig og gledelig at vi likevel kan notere en befolkningsvekst for fjoråret, sier ordføreren.

Tallene viser at det er positiv netto innflytting og et lite fødselsoverskudd i Lunner i 2023.