Fin åpningsfest

- Jeg vet at dere har ønsket dere dette lenge. Nå håper jeg dere elever og ansatte får masse glede de nye SFO-lokalene og gymsalen. Jeg håper også at gymsalen blir et samlingssted for dere som bor her på Grua og for alle i Lunner, sa ordfører han overrakte blomster til rektor Grete Monsrud Sandvik og gave til elevrådsleder Antonio Gjermundsen-Barras.

Gaven var en basketball og et pengebeløp som elevrådet og skolen skal bruke til å kjøpe inn mer utstyr til gymsalen. Skolen fikk også en gavesjekk fra Grua utviklingsforum i anledning åpningen.
 
Ordføreren markerte åpningen med snorklipping, Marit Sverresson og elever ved skolen underholdt, og det var taler og takk til ansatte ved skolen, til prosjektleder i Mesterbygg, Egil Hageberget, og til Geir Sterten og Ove Mork i Lunner kommune som har vært ansvarlig for byggeprosjektet på vegne av kommunen.
 
(Se flere bilder fra åpningen nederst i saken)
 

En etterlengtet oppgradering

Grua skole har ventet på ny gymsal i flere år. Det ble utredet flere alternativer før prosjektet ble satt i gang, både frittstående bygg og utvidelse av eksisterende skole. Til slutt falt valget på å bygge gymsalen som en utvidelse av skolen. 

Byggeprosjektet ble lagt inn i budsjettet for 2021/2022.  I januar 2022 vedtok kommunestyret en tilleggsbevilling, og deretter skjedde ting fort.

Byggingen startet våren 2022. I fjor høst var gymsalen og den nye SFO-avdelingen klar til å bli tatt i bruk av elevene, selv om alle detaljer ikke var helt på plass. I går (21. mars) var det tid for offisiell åpning med åpent hus for innbyggere i Grua og i Lunner.

Større gymsal og ny SFO i den gamle

Den nye gymsalen har en grunnflate på 16 x 24 meter. Dermed er den cirka 2.5 ganger større enn den gamle gymsalen. Gymsalen inkluderer også nye garderober og nytt inngangsparti.

Den tidligere gymsalen på skolen er blitt gjort om til et nytt og flott lokale for SFO, og til et bibliotek og lesekrok. Den totale rammen for hele byggeprosjektet har vært på cirka 33 millioner kroner.

Fakta om Grua skole

Det som i dag er Grua skole har vært gjennom flere byggetrinn i sin historie. Hovedbygningen er fra 1973. Så kom det flere tilbygg mot slutten av 1980-tallet. Nybygget ble åpnet i 2001/2002 og skolen fikk nytt skolekjøkken i 2016  og nå er altså gymsalen det siste tilskuddet.

Grua skole har cirka 150 elever fordelt på 1. til 7. trinn.