Lunner frivilligsentraler står bak ordningen, med faglig støtte fra Lunner – Gran brann og redning. 

Frivilligsentralene i Lunner og Gran kommuner startet med brannvernteam i 2022, som de første i Norge. I 2023 hadde brannvernteamet om lag 30 hjemmebesøk i Lunner. 

Hva gjør brannvernteamet?

Brannverntemaet er ikke et kontrollorgan, men frivillige som sammen med deg skal gjør boligen din tryggere. Når de kommer på besøk, tar dere en prat om hvordan boligen din er sikret mot brann , og hvordan du kan redde deg ut av boligen hvis det begynner å brenne.

Brannvernteamet kan blant annet sjekke at røykvarslere og brannslukningsapparat fungerer som det skal. Hvis du trenger hjelp til å montere brannvernutstyr, som for eksempel komfyrvakt, kan brannvernteamet hjelpe deg med dette. 

Et besøk av brannvernteamet skal også være sosialt. Teamet har med seg kaffe, og har alltid tid til en hyggelig prat. 

Slik tar du kontakt

Ønsker du et besøk av brannvernteamet, eller vil du vite mer om ordningen?

Ta kontakt med Lunner frivilligsentral ved Mona Haugen, tlf. 409 14 933 eller e-post mona.haugen@lunner.kommune.no