- Jeg synes det er en stor ære å bli innstilt. Hvis kommunestyret gir meg tilliten, gleder jeg meg veldig til å fatt på spennende oppgaver i Lunner kommune, sier Hammerhaug.

Er godt kjent i regionen

Arild Hammerhaug (54) er opprinnelig fra Trøndelag, men har bodd på Skedsmokorset i mange år. 1. januar 2022 tiltrådte han stillingen som administrasjonssjef (kommunedirektør) i Longyearbyen lokalstyre. 

Hammerhaug har lang ledererfaring fra kommunal sektor, og har blant annet vært kommunaldirektør innen helse- og utdanningssektoren i henholdsvis Skedsmo og Lillestrøm kommuner. Han er utdannet psykisk helsearbeider og adjunkt og har en master i ledelse fra Handelshøyskolen BI. Dessuten er han friluftsentusiast og ivrig hobby-musiker.

- Som tur- og skigåer har jeg vært mye i Lunner og omegn, og jeg synes det er et utrolig vakkert område. Etter mange år i kommunale lederstillinger i Akershus kjenner jeg godt til de utfordringene Lunner og andre kommuner står i, og jeg har også et stort nettverk i regionen, sier han.

Bred erfaring fra kommunal sektor

Ordfører Harald Tyrdal, som er leder av ansettelsesutvalget, er godt fornøyd med å kunne innstille Hammerhaug til stillingen som kommunedirektør.

- Arild er en erfaren, handlekraftig og trygg toppleder med et inkluderende lederskap. Han har vist at han er dyktig i omstillingsprosesser, og har tidligere håndtert utfordringer og komplekse oppgaver på en god måte. En grundig ansettelsesprosess med blant annet to intervjurunder, referanseintervjuer og flere tester har vist at han er svært kompetent. Det er ansettelsesutvalgets oppfatning at han har de kvalitetene som vi etterspør i en slik lederjobb. Ikke minst opplever vi Arild som en veldig hyggelig person med evne til å bygge gode relasjoner, sier Tyrdal.

12 personer sto på søkerlista til stillingen som ny kommunedirektør i Lunner. Åtte ble plukket ut til første intervjurunde.

- Vi har hatt et stort tilfang av godt kvalifiserte søkere, og det er vi svært fornøyd med. Det har vært mange gode kandidater å velge mellom, men et enstemmig ansettelsesutvalg står bak innstillingen av Hammerhaug, sier Tyrdal.  

Kommunestyret ansetter

Det er kommunestyret som ansetter kommunedirektør etter innstilling fra ansettelsesutvalget. Kommunestyret behandler innstillingen i kommunestyremøtet 20. juni.

Ansettelsesutvalget har bestått av ordfører Harald Tyrdal, varaordfører Margaret Frøisli og kommunestyrerepresentant Line Biagio Solvang. Ansattes representanter har vært Børre Vannebo (Unio) og Aud Hansen (LO). Personalhuset har bistått ansettelsesutvalget i rekrutteringsprosessen.

Konstituert kommunedirektør

Dag Flacké, som har vært kommunedirektør i Lunner i sju år, går av med pensjon til høsten. På grunn av ferieavvikling og avspasering vil han ha siste arbeidsdag i Lunner i slutten av juni.

Erica Sanger-Elnæs, kommunalsjef for strategi og utvikling, blir konstituert som kommunedirektør fra 1. juli til ny kommunedirektør er på plass.