Fylkestinget samlet i kafeen på Lunner helse og omsorgssenter. Ordfører Harald Tyrdal snakker til forsamlingen.
Fylkestingspolitikerne startet dagen i kafeen på Lunner helse- og omsorgssenter.

Besøket startet i kafeen på Lunner helse- og omsorgssenter, før politikerne fikk en omvisning i den nye Friluftshuben på Harestua. Deretter ble de busset videre til Roa  og deretter til Jevnaker, med Tyrdal og ordfører i Jevnaker, Morten Lafton, som guider, før fylkestinget startet sitt offisielle møte på Thorbjørnrud hotell.

Både Tyrdal, Lafton og ordfører i Gran, Gunn Elisabeth Alm Thoresen, var til stede på møtet for å presentere kommunene - og Hadeland.

Viktig å bli bedre kjent

Hovedtema for besøket var steds- og sentrumsutvikling og bo- og næringsutvikling i de to kommunene. 

- Det er viktig at vi synliggjør oss og viser hvilke kvaliteter vi kommer inn i nye Akershus med. Et slikt besøk er en svært god mulighet til å bli bedre kjent med de som tar beslutninger på fylkesnivå, og vise hva vi som kommuner og region har å by på, sier ordfører Harald Tyrdal. 

Lunner har to representanter i det nye fylkestinget: Line Biagio Solvang (Høyre) og Nils Erik Mossing (Arbeiderpartiet).

Ser fram til godt samarbeid

Fylkesordfører for Akershus, Thomas Sjøvold (Høyre), var godt fornøyd med dagen. Han understreket at nye Akershus fylk er noe mer enn det gamle.

- Derfor var det viktig for oss å legge første møte i nytt fylke til Hadeland. Fylkestinget prioriterer å bli bedre kjent med hele fylket, og vi er takknemlig for at ordførerne tok seg tid til å gi oss en veldig god innføring i sine kommuner og de felles utfordringer vi har. Vi ser frem til et videre godt samarbeid, sier Sjøvold.

De tre Hadeland-ordførerne sammen med fylkesordfører i foajeen på Thorbjørnrud
Tre lokale ordførere og en fylkesordfører: Harald Tyrdal, Thomas Sjøvold, Gunn Elisabeth Alm Thoresen og Morten Lafton.

 

Fylkes-fakta

  • 1. januar 2024 Viken fylkeskommune oppløst. 21 av de tidligere Viken-kommunene, blant annet Lunner og Jevnaker, er nå en del av nye Akershus fylke.
  • Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ, og har det øverste tilsynet med fylkeskommunens virksomhet.
  • Medlemmer til fylkestinget ble valgt 11. september 2023, og fylkestinget hadde sitt oppstartsmøte (konstituerende møte) 17. oktober 2023.
  • Fylkestinget består av 51 og ledes av fylkesordføreren.
  • Lunner har to representanter i det nye fylkestinget: Line Biagio Solvang og Nils Erik Mossing.
Fylkestingspolitikere på besøk i Friluftshuben
Fylkespolitikerne rakk også en tur innom Friluftshuben før de ble busset videre til Roa - og deretter til Jevnaker.

Du kan lese mer om fylkestinget på nettsidene til Akershus fylkeskommune.