Vurderingskrysset

Formålet er å finne ut hva som fungerer eller har fungert bra med noe og hvorfor, samt finne ut hva som kunne vært bedre og hvordan. En enkelt utgave av SWOT-analysen. 

Hvorfor?

Verktøyet sikrer deltakelse og refleksjon fra alle deltakerne ved at de først må gjøre vurderingen individuelt før den kan drøftes i grupper eller plenum.

Hvordan?

Aktiviteten foregår i en forsamling – for eksempel et personalmøte. Ut fra en eksisterende situasjon eller gjennomført aktivitet får den enkelte i oppgave å fylle ut et skjema med fokus på hva som har fungert bra og hvorfor og hva som kunne vært gjort bedre og hvordan. Dette samles opp og drøftes i plenum.

Vurderingskrysset