Adventsquiz - Klart språk

Vinneren av adventsquizen er trukket :)

Adventsquiz

17 deltakere svarte på vår adventsquiz med Klart språk som tema. 5 av de som deltok hadde alle riktige.

Ordfører Harald Tyrdal trakk vinneren "opp av hatten" som ble Tord Gulbrand Nordli. Premien var en kurv med noe godt til jul.

De fire øvrige som hadde alle riktige var: Ann-Kristin Mauseth, Arild Sandvik, Geir Sterten og Kari-Anne S. Gorset

Vi gratulerer vinneren, og takk for deltakelsen til alle som deltok :)


1. desember

Hvilken julesang er dette?

Med henrykkelse og begjærlighet inntas velsmakende og sødmefylt proviant i driftsbygningen på en landeiendom. På nærliggende, omkringliggende arealer begjæres det imidlertid også befatning med den angjeldende proviant, som besiktiges og omringes dansende.

A:        Julekveldsvisa

B:        På låven sitter nissen med sin julegrøt

C:        Musevisa

Riktig svar: B: På låven sitter nissen med sin julegrøt
 

2. desember

Hvilken av disse setningene er korrekt?

A:        Vær dag er en fest.

B:        Hver dag er en fest.

C:        Hverdag er en fest.

Riktig svar: B: Hver dag er en fest.
 

5. desember

Hvilken av disse setningene er skrevet korrekt?

A:        Du kan ringe meg på telefon 900 10 800.

B:        Du kan ringe meg på telefon 224 91 001.

C:        Du kan ringe meg på telefon 04 005.

Riktig svar: A: Du kan ringe meg på telefon 900 10 800.
 

6. desember

Hvilken av disse setningene er skrevet korrekt?

A:         Det pågår en debatt i forhold til denne saken.

B:         Det pågår en debatt om denne saken.

C:         Det pågår en debatt på denne saken.

Riktig svar: B: Det pågår en debatt om denne saken.


7. desember

Hvilken av disse setningene er korrekt?

A:         Den nye barnehagen på Harestua heter Harestua Arena barnehage

B:         Den nye barnehagen på Harestua heter Harestua Arena Barnehage

C:         Den nye barnehagen på Harestua heter Harestua arena barnehage

Riktig svar: C: Den nye barnehagen på Harestua heter Harestua arena barnehage.
 

8. desember

Når du daterer et brev, hvordan skal du skrive det?

A:        1. desember 2016

B:        01.12.2016

C:        2016.12.01

Riktig svar: B: 01.12.2016


9. desember

«Lønnlig iblant oss de går» – hva betyr lønnlig?

A:     skjult, hemmelig

B:     forsiktig

C:     stille, taust

Riktig svar: A: skjult, hemmelig


12. desember

Hvor kommer uttrykket «ramaskrik» fra?

A:     På vei til Betlehem passerte Josef og Maria Rama, og der skrek Maria av smerte.

B:     Da Herodes lot drepe alle guttebarn i Betlehem og omegn, hørtes skrik og gråt i Rama.

C:     Alle innbyggerne i Rama skrek og jublet av glede da de fikk høre nyheten om Jesu fødsel.

Riktig svar: B: Da Herodes lot drepe alle guttebarn i Betlehem og omegn, hørtes skrik og gråt i Rama.


13. desember

Hvilken julesang er dette?

Når den mørkeste andelen av døgnet overskrider lengden på den lyseste, samt at temperaturen faller til en verdi lavere enn null, har et ikke navngitt kvinnelig medlem av en enhet bestående av skadedyr dialog med sitt avkom, der det fremkommer at samtlige vil få anledning til feiring av 24.12. så fremt de besørger å unngå berøring med innretning til fanging av nevnte skadedyr beordret utplassert ved bopel dato 23.11.2015.

A:         Julekveldsvisa

B:         På låven sitter nissen med sin julegrøt

C:         Musevisa

Riktig svar: C: Musevisa


14. desember

Hva betyr: Han er snill i forhold til julenissen?

A:           at han er snill mot julenissen

B:           at han er snillere enn julenissen

C:           at han har vært snill i år

Riktig svar: B: at han er snillere enn julenissen.


15. desember

Hvilket alternativ er riktig?

A:           Familie, Barn og Integrering

B:           Eiendom og infrastruktur

C:           Areal og Samfunn

Riktig svar: B: Eiendom og infrastruktur


16. desember

Hvor mange feil har sneket seg inn i juleevangeliets første setning?

Det skjedde i de dager at det gikk ut befalning fra keiser Augustus på at hele verden skulle innskrives i Manntall.

A:           1

B:           2

C:           3

Riktig svar: C: 3