Vilt

Ansvaret for viltets leveområder ligger til tjenesteområde Arealforvaltning i Lunner kommune.

Ansvaret for jaktbart vilt ligger til Landbrukskontoret for Hadeland, tlf 61 33 84 00 eller post@gran.kommune.no

Fallviltgruppa for Lunner kommune kan nås på tlf. 975 69 960.


Aktuelt lovverk i forhold til vilt er naturmangfoldloven og viltloven. I år 2000 ble det utgitt en rapport, Viltet i Lunner, som beskriver både arter og deres leveområder. Rapporten er grunnlaget for viltkartet i Lunner kommune.

Opplysninger fra kartlegging av naturmangfold og deriblant vilt, finner en ved å se i naturbase.