§§-tegn

Forskrift om hjortejakt i Lunner vedtatt

Kommunestyret i Lunner vedtok i møte 15.juni 2017, sak 71/17, forskrift om adgang til jakt etter hjort i Lunner.

Les mer..
Bever har gnagd på bjørk

Kartlegging av bever

I løpet av sommeren skal det foregå kartlegging av bever i Lunner for å supplere og dokumentere eksisterende kunnskap om beveren.

Les mer..

Vilt

Ansvaret for viltets leveområder ligger til tjenesteområde Arealforvaltning i Lunner kommune.

Ansvaret for jaktbart vilt ligger til Landbrukskontoret for Hadeland, tlf 61 33 84 00 eller post@gran.kommune.no

Fallviltgruppa for Lunner kommune kan nås på tlf 97 56 99 60.

Les mer..