Viktige telefoner


 

Område   Telefon
Barnevern    116 111
Harestua Medisinske senter   61 32 49 90
Lensmann   62 53 90 00
Politi   02800
Lunner og Gran legevakt   116 117
Roa legefellesskap   61 32 46 00
Skoletannlegen   61 31 34 00
     
Veterinærvakt for Hadeland   468 21 951
     
 
Vakttelefoner ved akutte henvendelser veg, vann og avløp
 
I perioden 2. november til 1. mai - Brøytevakt / kommunal veg, ellers vakttlf. vann og avløp    917 437 17
     
Dersom det kan vente noen dager, kan du registrere sak på Gata mi. 
     
Vann og avløp   975 27 009