Gruppe danser

Søknadsfrist 1. september

Vet du om lokale talenter, eller er du et talent selv?

Nå kan du søke om talentstipend til person, gruppe eller lag. Lunner kommune ønsker å stimulere til at flere satser på sine talent, noe som vil føre til et enda mer aktivt lokalsamfunn.

Barn maler
Barn maler

Informasjon

 • Lokalt talentstipend har som formål å gi enkeltpersoner og grupper/lag et økonomisk bidrag som kan hjelpe og motivere ekstra til å nå sine høye mål.
   
 • Det vil normalt deles ut ett eller flere stipender. Stipendet vil kunne variere i størrelse, fra kr 5 000 til kr 50 000,-.
   
 • Stipendet kan deles ut til personer mellom 12-30 år som bor i eller kommer fra Lunner Kommune. Stipendet er åpent å søke på for alle typer talent. Profesjonelle kan ikke søke. Det betyr at dersom du livnærer deg av talentet ditt er du ikke lenger å anse som potensiell mottaker av stipendet.
   
 • Stipendet deles ut til personer som i søknaden kan vise til gode resultater, og gjennom planer kan dokumentere vilje til arbeid for egen utvikling innen sitt talent. Det vil styrke søknaden å vedlegge en attest fra lærer, trener eller annen fagperson. En vil også se etter personer som med sitt talent er positive forbilder.
   
 • Stipendet skal brukes til videre utvikling innen talentområdet. Søknaden må inneholde en plan for videre utvikling som viser et oppriktig ønske om å nå langt.
   
 • Stipendet kunngjøres på Lunner Kommune sine hjemmesider.
   
 • Stipendet gis fortrinnsvis bare en gang, men det kan også søkes på nytt.

 

Tildelingsutvalg

a. Leder av Oppvekst og kulturkomiteen (leder)

b. Kulturskolerektor (medlem)

c. Leder av idrettsrådet (medlem)

d. Leder av ungdomsrådet (medlem)

e. Kommunalsjef oppvekst og kultur (medlem)

f. Leder av kulturråd (når det er etablert)

g. Juryen kan hente inn fagekspertise dersom nødvendig.

 

 • Tildelingsutvalgets tilråding legges fram for oppvekst og kulturkomiteen som innstiller til kommunestyret innen utgangen av november i tildelingsåret.
   
 • Tildelingen skal inneholde hvem som mottar stipendet og begrunnelse. Det skal også angis hvor, når og av hvem overrekkelsen vil foretas.

 

Forpliktelser for mottakeren av lokalt talentstipend

 • Stille opp ved overrekkelse av stipendet og ved eventuell pressedekning av dette.
   
 • Stille til deltakelse ved et arrangement i Lunner Kommune – for eksempel gjennom sceneopptreden, som instruktør eller en enkel presentasjon av eget talent og satsing tilpasset stipendmottaker.
   
 • Skrive en kort rapport innen 1. september året etter stipendutdelingen der det beskrives hvordan stipendet har blitt brukt, og hva dette har betydd for videre utvikling av talentet.

 

Søknadsfrist

Innen 1. september hvert år.

 

Hvor sender du søknaden?

Søknaden sender du til Kulturkontoret for Lunner og Gran, Rådhusvegen 39, 2770 JAREN eller e-post: postmottak@gran.kommune.no