Verdiskalaen - Fra 1 til 10

Verktøyet kan brukes når en skal vurdere sin holdning eller innstilling til, eller grad av gjennomføring/oppslutning om den en verdi, et tiltak el.

Sikrer deltakelse og refleksjon ved at deltakerne må ta FYSISK stilling til det de evaluerer.  

Hvorfor?

Verktøyet sikrer deltakelse og refleksjon fra alle deltakerne ved at de må ta FYSISK stilling til det de evaluerer.

Hvordan?

Aktiviteten foregår i en forsamling – for eksempel et personalmøte. Ut fra en gitt påstand, et løsningsforslag eller en problemstilling stiller deltakerne seg opp på en skala fra 1 til 10 etter hvor enig eller uenig en er. Deretter gjennomføres en refleksjon rundt den enkeltes valg.

Verdiskalaen – fra 1 til 10