Velkommen til Gran og Lunner voksenopplæring!

Vi holder til i de gamle lokalene til Lunner ungdomsskole på Roa, og har et hyggelig miljø med 160 elever og 20 ansatte.

DSC_0015_134

Velkommen til nytt skoleår 2022-23

Gran og Lunner voksenopplæring tilbyr norsk, samfunnskunnskap, grunnskole og spesialundervisning til voksne. 

Skolen er med i et prosjekt, kalt FVO – forberedende voksenopplæring. Det betyr at alle elever får tilbud om grunnskole-opplæring.


Grunnskole er fagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Grunnskole er gratis.

Hvis du har fullført videregående skole eller høyre utdanning fra hjemlandet, skal du ikke ta grunnskole. Men også helt nybegynnere i norsk får grunnskole-opplæring. Det er 5 nivåer: grunnmodul (nybegynnere), modul 1 og modul 2 (barneskole), modul 3 og 4 (ungdomsskole). Etter modul 4, får du karakterer og vitnemål. Bestått modul 4 gir inntak til videregående skole.

Elever lærer i veldig forskjellig tempo. Noen kan gå fort igjennom modulene, andre vil bruke flere år.

Faglærerne vurderer elevenes progresjon og nivå. Eventuelle flyttinger mellom nivåene avklares sammen med rådgiver, som tester og plasserer elever i moduler. Har du spørsmål, så kontakt rådgiver, Irene Lunder på telefon 902 59 175.