Veg

Veger i Lunner kommune er delt inn i grupper:

  • Fylkesveg, vedlikeholdes av statens vegvesen.
  • Riksveier, vedlikeholdes  av statens vegvesen.
  • Kommunale veier, fortau og gang- sykkelveier , vedlikeholdes av kommunen
  • Private veier, vedlikeholdes av private.

 

Barn

Det er ca. 72 km kommunale veger i Lunner. Mye av det er boligveger i tettstedene, men det er også gamle grendeveger og nedklassifiserte fylkesveger.

Mesteparten av vegbelysningen er kommunal. Unntak er belysning langs riksvegen. Belysningen i tettstedene er en stor del anlagt av tidligere velforeninger og har senere blitt overtatt av kommunen.Kommunen drifter ca 1200 lampepunkter.

Er du usikker på hvem som har ansvar for gaten din gå inn på web-kart.

Feil eller mangler på din kommunale vei meldes på GataMi 

Vegmeldinger for fylkes og riksveger meldes til statens vegvesen vegmeldingssentralen på  vegvesen.no eller på tlf: 175