Vasspest under vann Helge B. Pedersen

Vasspest er kartlagt i Lunner

Den uønska plantearten vasspest er kartlagt i Lunner i 2019. Dette gir oss viktig kunnskap for å kunne jobbe videre med tiltak for å bekjempe spredning av denne uønska arten. Kartleggingen er gjort i regi av Vannområde Leira-Nitelva.


Informasjon om vasspest og rapport fra kartleggingen kan du lese her:  https://elveliv.no/prosjekter/kartlegging-av-vasspest

Bilde: hentet fra nettsida til Vannområde Leira-Nitelva