Varsling av kritikkverdige forhold

Lunner kommune ønsker å legge til rette for at ansatte, innbyggere, brukere, leverandører og andre enkelt skal kunne varsle om kritikkverdige forhold.


Hvordan varsle?

Du kan enkelt, trygt og anonymt (hvis ønskelig) varsle kommunen via:

Dette elektroniske skjemaet: Varsel om kritikkverdige forhold
Brev til: Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 Roa
epost til: post@lunner.kommune.no 

Alle varslinger blir behandlet av Lunner kommunes varslingsgruppe. 


Hva er varsling?

Varsling er å melde fra om mulige kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige forhold menes straffbare forhold og andre lovbrudd, brudd på kommunens regler og etiske retningslinjer, og brudd på allment aksepterte normer.

Eksempler kan være:

  • korrupsjon og økonomiske misligheter som tyveri og underslag
  • brudd på regler om arbeidsmiljø og sosial dumping
  • brudd på regler for anskaffelser
  • upassende gaver eller bonuser
  • mobbing, trakassering eller diskriminering
  • brudd på kommunens etiske regler
  • fare for liv og helse


Varsling er positivt

Varsling er bra, både for Lunner kommune og for samfunnet for øvrig, fordi kritikkverdige forhold da kan rettes opp og fordi det kan bidra til å utvikle Lunner kommune positivt.


Anonymitet og fortrolighet

Hvem varsleren er, er alltid fortrolig informasjon.
Varsling kan gjøres anonymt, men normalt vil åpenhet sikre bedre saksgang og resultat for alle involverte parter.

Kontaktperson:

Har du spørsmål rundt varsling, ta kontakt med Anders Vik, fagleder Personal på:
epost: anders.vik@lunner.kommune.no eller telefon 61 32 41 21 /976 88 045.

Varslingsrutine for Lunner kommune i PDF