Hvorfor innfører vi dette?

I perioder med mye tørt og varmt vær kan kommunen innføre vanningsforbud eller vanningsrestriksjoner for enkelte områder (se abonnementsvilkår nedenfor). Vi gjør dette for å sikre drikkevannskapasitet, og av beredskapshensyn ved en eventuell brann (brannvannskapasitet). 

Tirsdag 21. mai ble det innført forbud mot vanning for abonnenter på Harestua. Det betyr at det ikke er lov å vanne med slange, men du kan bruke vannkanne til å vanne blomster og bed. Det er også lov å fylle vann i bassenger. 

Abonnentene vil få beskjed når forbudet oppheves.

Vannforsyning på Harestua

Harestua vannverk henter råvannet fra grunnvannsbrønner sør for Harestuvannet. De fleste abonnenter på Harestua får vann fra Harestua vannverk. Haneknemoen får vann fra Lunner vannverk. På grunn av ombygging av hovedvannledningen fra Grua til Harestua har kommunen også innført restriksjoner for Haneknemoen. Dette vil bli opphevet når ombyggingen er ferdig - om cirka én uke. Det blir gitt beskjed på SMS.

Kommunen har ansvar for at innbyggerne har tilstrekkelig vann av god kvalitet. Når det legges til rette for nye boligområder, må kommunen vurdere vannforsyningen både for de nye områdene, og for hvordan dette påvirker eksisterende områder. 

Kommunen har en plan for framtidig inndeling av soner for vannforsyning på Harestua som viser hvordan vi ser for oss fordelingen mellom Harestua vannverk og Lunner vannverk framover. Det vil også bli nye trykksoner. Dette er en del av ny hovedplan for vann og avløp som blir behandlet til høsten. 

Følger KS-standard

I standard abonnementsvilkår fra KS, som Lunner kommune følger, står det følgende:

“Under vannmangel eller når andre forhold krever det, kan kommunen innføre restriksjoner på vannforbruk til spesielle formål, for eksempel hagevanning. Kommunen kan i slike situasjoner også innføre andre restriksjoner. Eventuelle restriksjoner som kommunen finner det nødvendig å gjennomføre under vannmangel eller når andre forhold krever det, gir ikke rett til å kreve erstatning eller prisavslag.”

Har du spørsmål?

Har du spørsmål? Da kan du sende det til post@lunner.kommune.no