Valgdagene - tid og sted

9.september 2019 er i statsråd fastsatt som valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019. I Lunner kommune er det i tillegg vedtatt at det holdes valg også søndag 8.september.

Åpningstidene er kl.14.00 til kl.21.00 begge dager.

 

På valgkortene står det hvilken krets du tilhører og hvor valglokalet i kretsen er. I 2019 som i 2017 kan du stemme ved valgfritt valglokale/krets innenfor kommunegrensene på valgdagene.