Valgdagen(e) - tid og sted

9.september 2019 er i statsråd fastsatt som valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019. I Lunner kommune er det i tillegg vedtatt at det holdes valg også søndag 8.september.

Informasjon om åpningstider legges ut på denne siden så snart det er vedtatt.

 

På valgkortene står det hvilken krets du tilhører og hvor valglokalet i kretsen er. I 2019 som i 2017 kan du stemme ved valgfritt valglokale/krets innenfor kommunegrensene på valgdagene.