Valg

Stortingsvalg og sametingsvalg 2021

Søndag 12. og mandag 13.september 2021 er det stortingsvalg i Lunner kommune. 


Stortingsvalget

Så snart vi har oversikt over de ulike listene det er mulig å stemme på, så legges det ut her.

Tidligstemming

I perioden 1. juli til 9. august er det tidligstemming. Tidligstemmegivningen er ment som en ordning for de som ikke har anledning til å stemme innenfor forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen.

Du trenger ikke å dokumentere hvorfor du ikke har anledning til å avgi ordinær forhåndsstemme eller stemme på valgdagen. Du behøver heller ikke å være bosatt i Lunner kommune. Vær oppmerksom på at stemmesedler med kandidatnavn ikke vil være klare i tidligstemmeperioden. Tidligstemmingen foregår på Lunner rådhus mandag til fredag fra kl. 10.00 til kl. 13.00 frem til og med 9. august.

Forhåndsstemming

Ordinær forhåndsstemmegivning til stortingsvalget og sametingsvalget starter den 10. august 2021.

Her er en oversikt over hvor og når du kan forhåndsstemme:
  

Lunner rådhus:

10. august til 10. september kl. 8.30 - 15.00 i ukedagene.

Onsdag 1. september kl.8.30 - 20.00

Lørdag 4. september kl.10.00-15.00.

Tirsdag 7. september kl.8.30 - 20.00.

 

Harestua ved Lunner helse- og omsorgssenter (åpnet for alle):

Mandag 6. september kl.10.00 - 20.00.

 

Grua i gymsalen på Grua skole:

Onsdag 8.9.21 kl.17.00 - 20.00

 

Stemme hjemme

Fristen for å be om å få stemme hjemme er satt til tirsdag 7. september. Hjemmestemmingen vil i hovedsak foregå 8. og 9. september, men vi er fleksible, så ta kontakt selv om det ikke passer disse dagene. .

Dersom du av en eller annen grunn ikke har mulighet til å ta deg til forhåndsstemmelokalet eller til valglokalet på valgdagen har du mulighet for å be om å få stemme hjemme. Det vil si at to valgfunksjonærer kommer hjem til deg med stemmesedler og urne, slik at du har mulighet til å avgi stemmen din i din egen stue. En valgfunksjonær vil ringe til de som har bedt om å få stemme hjemme for å avtale tid.

Forhåndsstemming fra annen kommune eller utlandet

Oppholder du deg i en annen kommune, kan du avgi din forhåndsstemme der. Ta kontakt med gjeldende kommune for informasjon om tid og sted for forhåndsstemmingen. Oppholder du deg i utlandet i tiden for forhåndsstemming og på valgdagen har du mulighet for å stemme ved en utenriksstasjon. Her kommer det en oversikt over utenriksstasjoner som tar imot forhåndsstemmer før forhåndsstemmeperioden starter. Husk å være ute i god tid, slik at du er sikker på at din stemme rekker frem i tide. Det er også mulig å brevstemme dersom du ikke befinner deg i nærheten av en utenriksstasjon. Informasjon om brevstemming finner du her så snart den er lagt ut på valg.no.

Valgdager - Tid og sted

13. september 2021 er i statsråd fastsatt som valgdag for stortingsvalget i 2021. I Lunner kommune er det i tillegg vedtatt at det holdes valg også søndag 12. september.

Åpningstidene er kl. 14.30 til kl. 21.00 begge dager.

På valgkortene står det hvilken krets du tilhører og hvor valglokalet i kretsen er. Du kan allikevel velge fritt hvilket valglokale/krets du vil stemme ved innenfor kommunegrensene på valgdagene.