Valg

Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Søndag 8. og mandag 9.september 2019 var det kommunestyre- og fylkestingsvalg i Lunner kommune.

Det var 66,42% valgdeltakelse i Lunner kommune.

Kommunestyrevalget

Resultatene ble som følger:
 

Kommunestyrevalget

Følgende ble valgt inn i Lunner kommunestyre for perioden 2019 - 2023:
Harald Tyrdal, AP
Andreas Ensrud, SP
Nils Erik Mossing, AP
Line Jorung, H
Hanne Gabrielsen, AP
Halvor Bratlie, SP
Trond Myhre, FRP
Vibeke Engerdalen, AP
Kai Roar Dahl, H
Marthe Grina, SP
Geir André Olsen, AP
Karina Elise Ødegård, MDG
Mari Svenbalrud, SV
Thor Sparby, AP
Victoria Gaarder, R
Kristin Myrås, SP
Lasse Lehre, H
Olaf Haakenstad, AP
Gunnar Meltzer, FRP
Terje Vestby, AP
Svein Krakk, SP
Liv-Jorunn Bogfjellmo Haug, AP
Line Biagio Solvang, H
Jenny Mette Høiby, SP
Renate Michaelsen, AP
 
Lurer du på hvor mange personstemmer de ulike kandidatene fikk? Her finner du en oversikt: Kandidatstemmetall_pr_parti_153_2019-09-10 (1).pdf
Her ligger partifordeling per krets til kommunestyrevalget: Partifordeling_pr_krets.pdf
Her ligger partifordeling per krets til fylkestingsvalget: Partifordeling_pr_krets_fylkestingsvalget.pdf
 
Til kommunestyret har dermed partiene følgende antall plasser - (tall i parentes er antall plasser for perioden 2015 - 2019):
Arbeiderpartiet 10 (10)
Senterpartiet 6 (3)
Høyre 4 (5)
Fremskrittspartiet 2 (2)
SV - Sosialistisk Venstreparti 1 (1)
Rødt 1 (1)
Miljøpartiet De Grønne 1 (1)
 
(Venstre og KrF (stilte ikke liste) fikk ingen mandater.)

Tidligstemming

I perioden 1. juli til 9. august er det tidligstemming. Tidligstemmegivningen er ment som en ordning for de som ikke har anledning til å stemme innenfor forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen.

Du trenger ikke å dokumentere hvorfor du ikke har anledning til å avgi ordinær forhåndsstemme eller stemme på valgdagen. Du behøver ikke å være bosatt i Lunner kommune. Vær oppmerksom på at stemmesedler med kandidatnavn ikke vil være klare i tidligstemmeperioden. Tidligstemmingen foregår på Lunner rådhus mandag til fredag fra kl. 10.00 til kl. 13.00 frem til og med 9. august.

Forhåndsstemming

Ordinær forhåndsstemmegivning til kommunestyre- og fylkestingsvalget starter den 12. august 2019.

Her er en oversikt over hvor og når du kan forhåndsstemme:
 

Lunner rådhus

12. august til 6. september kl. 8.30 - 15.00 i ukedagene.

Lørdag 17.august og lørdag 31. august kl.10.00-14.00.

Torsdag 29. august kl.8.30 - 21.00.

Tirsdag 3. september kl.8.30 - 21.00.


Stemme hjemme

Fristen for å be om å få stemme hjemme er satt til tirsdag 3. september. Hjemmestemmingen vil i hovedsak foregå 4. og 5. september, men vi er fleksible, så ta kontakt selv om det ikke passer disse dagene. .

Dersom du av en eller annen grunn ikke har mulighet til å ta deg til forhåndsstemmelokalet eller til valglokalet på valgdagen har du mulighet for å be om å få stemme hjemme. Det vil si at to valgfunksjonærer kommer hjem til deg med stemmesedler og urne, slik at du har mulighet til å avgi stemmen din i din egen stue. En valgfunksjonær vil ringe til de som har bedt om å få stemme hjemme for å avtale tid.


Lunner omsorgssenter

Det settes en dag for stemming ved Lunner omsorgssenter. Denne dagen vil annonseres i god tid. Det vil da være mulighet for beboere, besøkende og ansatte til å avgi sin stemme. Vi setter opp et valglokale ved sofagruppene ved inngangen, og beboerne vil få hjelp til å ta seg dit. For sengeliggende beboere vil to valgfunksjonærer komme til rommet med urne og stemmesedler, slik at alle som vil får stemt.


Forhåndsstemming fra annen kommune eller utlandet

Oppholder du deg i en annen kommune, kan du avgi din forhåndsstemme der. Ta kontakt med gjeldende kommune for informasjon om tid og sted for forhåndsstemmingen. Oppholder du deg i utlandet i tiden for forhåndsstemming og på valgdagen har du mulighet for å stemme ved en utenriksstasjon. Her kommer det en oversikt over utenriksstasjoner som tar imot forhåndsstemmer før forhåndsstemmeperioden starter. Husk å være ute i god tid, slik at du er sikker på at din stemme rekker frem i tide. Det er også mulig å brevstemme dersom du ikke befinner deg i nærheten av en utenriksstasjon. Informasjon om brevstemming finner du her så snart den er lagt ut på valg.no.

Valgdager - Tid og sted

9. september 2019 er i statsråd fastsatt som valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019. I Lunner kommune er det i tillegg vedtatt at det holdes valg også søndag 8. september.

Åpningstidene er kl. 14.00 til kl. 21.00 begge dager.

På valgkortene står det hvilken krets du tilhører og hvor valglokalet i kretsen er. I 2019 som i 2017 kan du stemme ved valgfritt valglokale/krets innenfor kommunegrensene på valgdagene.

Listeforslag

Godkjente listeforslag til kommunestyrevalget 2019 i Lunner kommune

Følgende partier stiller liste til årets kommunestyrevalg:

 • Arbeiderpartiet
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • SV - Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

Her kan du se alle listene med kandidater: Godkjente listeforslag Kommunestyrevalget 2019 Lunner kommune

For partiene

Listeforslag

Frist for innlevering av listeforslag er for 2019 satt til 1. april kl. 12.00. Ordinært er fristen 31. mars, men da denne datoen for 2019 faller på en søndag, er fristen skjøvet en dag.

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen innen denne fristen. Fristen er endelig.

Her finner dere maler for listeforslag og informasjon om hvordan de skal fylles ut.

Vi ber om at malen benyttes da dette sikrer kvaliteten på listene og forenkler arbeidet med å legge listene inn i valgadministrasjonssystemet.

Kort om listeforslagene

Les her for mer utfyllende informasjon.

 • Listeforslaget skal ha en overskrift som viser hvilket parti eller hvilken gruppe forslaget utgår fra, og som ikke kan lede til forveksling.
 • For Lunner må listene ha minimum 7 kandidater og maksimalt 31 kandidater.
 • Inntil 6 kandidater kan gis stemmetillegg. Disse må stå med uthevet skrift og stå øverst på listeforslaget.
 • Listeforslagene skal inneholde kandidatenes fornavn, etternavn og fødselsår. Bosted og stilling kan legges til dersom det er nødvendig for å identifisere kandidater på listen. Det må i så fall legges inn for alle kandidatene på listen.
 • Listeforslagene skal ha med en oversikt over kandidatenes fødselsdato vedlagt. Listeforslagene skal også inneholde en oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget.
 • Listeforslagene må angi en tillitsvalgt med vararepresentant blant dem som har underskrevet forslaget. Den tillitsvalgte er den som representerer forslagsstillerene i Valgstyret om det blir behov for det.
 • Fristen for innlevering av listeforslag er i 2019 1.april. Fristen for å trekke tilbake et listeforslag er 20. april klokken 12.00. Fristene er endelige.

Nærmere informasjon til partiene legges fortløpende ut på denne siden.